https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

ESMOD Oslo Diploma Show 2017

 Susanne Nuland

Avgangstudentene fra ESMOD Oslo viste sine flotte kreasjoner på Moteforum på Skøyen onsdag 7. juni. Elevene er nå under vingene til rektor Rakel Benjaminsen, og elevene viser at de er både seriøse og kreative. Disse antrekkene er så stilrene og gjennomførte at de kan gå rett inn i butikker - noe som viser at elevene retter nesa mot en mer kommersiell retning. Det kunstneriske sees i detaljene, og det gjør plaggene unike i et kommersielt perspektiv.

PRISER:

Beste design: Maria Kioer
Beste modelisme: Kamilla Sadol
Juryens pris: Maria Kioer
Gullnålen: Silje Storm Skjølingstad


Bilder: Hanne Erøy
© MIO MEDIA 2017

Silja Katrine Buljo Hansen

The graduating students from ESMOD Oslo displayed their beautiful creations at Moteforum at Skøyen in Oslo on Wednesday 7th of June. The students are now under the wings of principal Rakel Benjaminsen, and the students show that they're both serious and creative. These outfits are so uncluttered and conducted that they can go straight into stores for sale - which points out that the students are moving towards a more commercial direction. The artistic can be seen in the details, and that makes these pieces unique in a commercial perspective.

AWARDS:

Best design: Maria Kioer
Best modelism: Kamilla Sadol
Jury awards: Maria Kioer
Golden needle: Silje Storm Skjølingstad


Photos: Hanne Erøy
©
MIO MEDIA 2017


1. Hanne Eliassen:


2. Silje Storm Skjølingstad:

Winner of the 'Golden needle': Silje Storm Skjølingstad.


3. Susanne Nuland:
4. Sandra Arizanta Brynildsen:5. Maria Kioer:

Winner of 'Best design' and 'Jury award': Maria Kioer.


6. Torry Orderud:7. Thea Caroline Klund:8. Hanna Lebeck:9. Silja Katrine Buljo Hansen:10. Kamilla Sadol:

Winner of 'Best modelism': Kamilla Sadol.


11. Sandra Sigurdsdottir Kvikne: