https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

H&M Conscious Exclusive 2016: Behind the details


Presse og bloggere ble invitert til en koselig pressefrokost med pre-shopping på H&M Gården på Majorstua torsdag 7. april. Vi var så heldige å få shoppe plaggene i den bærekraftige H&M Conscious Exclusive Collection 2016 før alle andre. Det var herlig å se detaljene i ro og mak. Den eksklusive kolleksjonen ble lansert 7. april online og i 180 butikker verden rundt. De tre brudekjolene selges kun på nett. H&M-designerne har lett i arkivene til Musée des Arts Décoratifs - i vestre del av Louvre i Paris for å finne nøkkelplagg i haute couture-stil. Den ene fotside kjolen har et innslag med de tre gudinnene fra det berømte maleriet Primavera av Botticelli. Lekre broderier, silkeprint samt dekorsteiner og perler i resirkulert glass gjør hvert plagg og tilbehør til et kunstverk i seg selv! Jeg har skrevet mer om kolleksjonen her: H&M Conscious Exclusive 2016: Astonishing art.

Benedicte B. Eie, bærekraftansvarlig i H&M Norge, fortalte at H&M er involvert i flere prosjekter for å bedre arbeidernes demokratiske stemme og øke deres lønn i produksjonslandene. I de fabrikkene de har hatt workshops og kursing i hittil, har de allerede sett resultater: Mindre overtidsarbeid, høyere lønninger og bedre effektivitet. Følg Eie på hennes reise rundt til H&M-fabrikkene på bloggen hennes: blogg.hm.

Motebransjens Tesla
— Conscious Exclusive er som vår bransjes Tesla - selve spydspissen innen miljø og design i motebransjen. Nå kan det ikke være 100% bærekraftig før miljø, etikk og design kan lages til alle typer lommebøker. Man kan ikke se ut ifra prisen hva slags forhold ting er produsert under. Jeg håper dere som forbrukere brukes stemmen deres og spør oss og alle andre: Hvor kommer det fra? Hva gjør det for miljøet og hva kan det gjøre for menneskene? Dere har så mye makt. Jo mer dere etterspør og engasjerer dere, jo mer forandring kan dere skape. Jo flere større selskaper som går sammen, jo større endringer kan man gjøre sammen, proklamerte Eie til applaus.

© Fashion in Oslo 2016

Benedicte B. Eie, Sustainable Manager in H&M Norway, held a presentation at the pre-shopping.

IN ENGLISH:

Press and bloggers were invited to a cosy press breakfast with pre-shopping at H&M at Majorstua in Oslo on Thursday 7th of April. We were so lucky to pre-shop and enjoy the details in the sustainable H&M Conscious Exclusive Collection 2016. It was lovely to see the details up close and calm. The Exclusive collection was launched on April 7th online and in 180 stores around the world. The three wedding dresses are sold only online. The exclusive collection was launhed on April 7th online and in 180 stores worldwide. The H&M designers have browsed through the archives at Musée des Arts Décoratifs in the western wing of Louvre in Paris to find key items in haute couture style. One gown has a section with the three goddesses from the famous painting Primavera by Botticelli. Beautiful embroideries, silk print in addition to decorative stones and pearls in recycled glass makes every garment and accessory to an artwork in itself! I've written more about the collection here: H&M Conscious Exclusive 2016: Astonishing art.

Benedicte B. Eie, Sustainable Manager in H&M Norway, told that H&M is involved in several projects to increase the democratic voice of the workers and their salaries in the production countries. In the factories they've had workshops and courses within this matter so far, they've already seen results: Less overtime, higher salaries and better efficiency. Follow Eie on her travel around to the H&M factories in her blog: blogg.hm.

© Fashion in Oslo 2016
Blogger Camilla Pihl liked the white shirt.


 Blogger Silje Pedersen fell for the matching lace skirt and top.