https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Sun & sensibility with Cliniderm & Cosmica


Jeg tror vi nordmenn smører oss helt feil i solsteika. Det ble jeg overbevist om den 11. mars da Spalt PR og ACO Hud Norge AS inviterte til en lærerik presentasjon av Cosmica og Cliniderms solprodukter. ACO og Kreftforeningen vil bidra til å minske risikoen for hudkreft. 1 krone per solgte solprodukt fra Cosmica og Cliniderm går direkte til Kreftforeningen. De har hittil fått inn 1,7 millioner kroner gjennom salget. Cosmica og Cliniderm står for 62 prosent av det totale solproduktsalget på norske apoteker. Antall tilfeller med hudkreft øker med fem prosent hvert år. De viktigste årsakene er at vi er for mye i sola og smører på alt for lite solkrem. Her er kjempeviktige solvettregler presentert av Ingrid Fallet, fagsjef i ACO Hud Norge AS:

Solvettregler:

 • Bruk minst en krummet håndfull med solkrem til hele kroppen. For barn gjelder en barnehåndfull. Jo mindre du smører, jo flere faktor-hakk går du ned.
 • La solkremen trekke godt inn før du legger deg ned på håndkledet eller tar på deg klær.
 • Spray beskytter med den faktoren som står på flaska hvis du bruker den slik: Spray og smør utover - gjør dette to ganger. Det er veldig viktig!
 • 50 prosent av solstrålene kan være i skyggen. Derfor er det utrolig viktig å smøre seg selv og ikke minst spedbarn, selv om dere kun skal ligge i skyggen.
 • Unngå sola midt på dagen - mellom kl. 12 og 14 (noen land også frem til kl. 15). 
 • Bruk sunstick på lepper og utsatte områder som ører og nese. 

Viktige huskeregler:

 • Faktor 15 blokkerer 93 prosent av solstrålene. Faktor 50 blokkerer 98 prosent. Det er bare fem prosents forskjell! Derfor mener fagsjefen at det stort sett holder med faktor 15 i Norge, men at man kan øke faktor når man drar til syden.
 • Flatt vann gir 15-30 prosent mer refleksjoner. Skumsprøyt øker refleksjonene.
 • Snø reflekterer 90 prosent. Derfor er det ekstremt viktig å smøre seg på fjellet i påskeferien!
 • Står det "water resistant" på flasken betyr dette at solkremen varer i to ganger 20 minutters bad.
 • Står det "very water resistant" varer solkremen i fire ganger 20 minutters bad.
 • Solstråler rekker også ned under vannoverflaten. Smør deg med solkrem selv om du bare skal snorkle.
 • UVA og UVB: A = aldring, B = brent. Står det begge deler på produktet, kan du beskytte deg mot både aldringstegn og solbrenthet.
 • Jo høyere solfaktor, jo større miljøbelastning (på grunn av solfilteret). Fagsjefen mener uansett at helsa går foran miljøet i dette tilfellet. ACO bruker uansett veldig få miljøbelastende ingredienser.

© Fashion in Oslo 2015


Spalt PR and ACO invited to a presentation of sun products from Cosmica and Cliniderm on March 11th. Conservation Director of ACO Skincare Norway, Ingrid Fallet, reminded us of these important precaution rules and mnemonics:

Sensible rules in the sun:

 • Use at least a handful of sunscreen for the entire body. For children, a children's sized handful. The less you apply, the less sun protection factor you get.
 • Let the sunscreen draw in firmly before you lie down on the towel or put on clothes.
 • Spray protects with the factor that stands on the bottle, only if you are spraying and lubricating - twice. That's very important!
 • 50 percent of the sunrays can be in the shadow. Therefore, it's vital that you apply sunscreen, especially on babies - even though you're only staing in the shadow.
 • Avoid the sun in the middle of the day - between noon and 2 pm (3 pm in some countries).
 • Use sun stick on lips and exposed areas like ears and nose.

Important guidelines:

 • SPF 15 blocks 93 percent of the sunrays. SPF 50 blocks 98 percent. That's only five percent! SPF 15 is therefore often enough.
 • Still water gives 15 to 30 percent more reflections. Sea foam increase the reflections. 
 • Snow reflects 90 percent. Therefore, it's extremely important to apply sunscreen in the mountains during the Easter break in Norway!
 • If it says 'water resistant' on the bottle: The sunscreen lasts 2 x 20 minutes bathing.
 • If it says 'very water resistant' on the bottle: The sunscreen lasts 4 x 20 minutes bathing.
 • The sunrays also reach below the surface in the water. Use sunscreen even if you're only scubadiving.
 • UVA and UVB: A = ageing, B = burned. If both UVA and UVB stands of the bottle, you can protect yourself from signs of ageing and sunburn. 
 • The higher SPF, the greater environmental impact (because of the sun filter). Anyways, ACO uses very few polluting ingredients.

© Fashion in Oslo 2015

Ingrid Fallet, fagsjef for ACO Hud Norge AS / Ingrid Fallet, Conservation Director of ACO Skincare Norway

Cosmicas spray-solkrem for barn (til venstre) med solfaktor 30 har blitt kåret til best-i-test. De hvite tubene er for babyer og ekstra små barn. De hvite er uten kjemisk filter og gir derfor ingen risiko for allergisk reaksjon. 
/ Cosmica's spray sunscreen with SPF 30 for kids has been named best-in-test. The white color indicates sunscreen suitable for babies. They're without the chemical filter and hence without risk of an allergic reaction.


Active-serien er perfekt for sporty folk i farta: Mousse (faktor 30) og body spray (faktor 20) kan sprayes på både svett og våt hud og gir like god beskyttelse. Spray er spesielt praktisk for menn med mye hår på huden. 
/ The Active series is perfect for sporty people: Mousse (SPF 30) and body spray (SPF 20) can be sprayed on both sweaty and wet skin - and the protection is just as good. Spray is particularly convenient for men with a lot of hair on their skin.

Disse Cliniderm-produktene matter ned fete partier og beskytter huden mot aldring. / These Cliniderm products are matifying shiny areas and protect the skin against ageing.

Denne Cliniderm-solkremen inneholder ekstra UVA-beskyttelse i tillegg til UVB. Produktet stimulerer kroppens collagenproduksjon og gir en anti-age-effekt. / This Cliniderm sunscreen contains extra UVA protection in addition to UVB. The product stimulates the body's production of collagen and give an anti-aging effect.


ACO-fagsjefen anbefaler å alltid ha med mye solkrem på stranda, som denne "big size"-flasken. / The ACO Skincare Director recommends to always bring a lot of sunscreen to the beach, like this 'big size' bottle.Cosmicas sun lotion er litt tykkere en sun milk. / Cosmica's sun lotion has a little thicker texture than the sun milk.

Flaskene med brun kork inneholder planteekstrakt fra grønne erter og øker melanin-produksjonen. Det gir en lengre og dypere brunfarge. / The bottles with brown caps contain extract from green peas and increase the melanin production. That results in a deeper tan that lasts longer.