https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

HiOA student show: The edge of future


Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde åpen dag for nye studenter og elever fra videregående skole torsdag 12. mars. Bachelorstudentene ved kunst og design (kunstformidling og moteproduksjon) presenterte catwalkshowet og kunstutstillingen "Åpen visning 2015". De viste klær med spennende snitt og en edgy look av fremtid. Futuristisk, volumiøst, urbant og grafisk er viktige stikkord. Kunstverkene er postmodernistiske, med latterliggjøring av inngrodde samfunnsnormer og idealer. De fokuserer også på unike, individuelle historier. Merk deg navnene bak de unike kreasjonene i dette innlegget!

Summary in English:

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) invited to an open day at their campus for new students and high school pupils on Thursday 12th of March. The bachelor students at art and fashion design presented the catwalk show and art exhibition 'Open Show 2015'. They displayed clothes with exciting cuts and an egdy look of future. Futuristic, voluminous, urban and graphics are important keywords. The artworks are post modern, where the students mock typical social norms and ideals. The students also focus on unique, individual stories. Notice the names of those who have created the clothes and art in this post!

© Fashion in Oslo 2015

"Iconoclast" av Didrik Magnus-Andresen. Madonna og jesusbarnet fra det ortodokse ikonmaleriet er byttet ut med Madonna og Justin Bieber. Han latterliggjør dermed vår tids tilbeding av idoler og penger. 
/ 'Iconoclast' by Didrik Magnus-Andresen. Madonna and the Jesus child from the Orthodox icon painting are replaced with Madonna and Justin Bieber. The artist therefore mock the worshiping of idols and money.

Moteproduksjon-studenter:

/ Fashion production students:

Marte Jacobsen
Mari Halvorsen Time
Karoline Ekra 
Birgitte Solberg 
Anette Røren Gulbrandsen
Oda Kristine Thomassen
Hanne Christie
Mimmi Charlotte Wiger
Maria Grenasberg
Galina Shamkina
Mina Dyrstad
Ramona Irene Myrseth
Karoline Hoel
Silje Røyseland
Ingvil Melhus Brevik
Marita Solhjell Ørlander
Aaslaug Harpa Steen
Pernille Arnet
Monica Johanne Tornes
Lise Michelle Sørbrøden Grønnerød
Siri Stavheim
Lydia Torsvik Gieselmann
Marie Fossdal Lunde
Lars Erik Hemmingby

Kunstformidling-studenter:

/ Art students:

Didrik Magnus-Andresen
Axel Ganter Næss
Hans Andreas Reinert Helgesen
Haakon H. Roen
Linnea Riedel
Nina Krogh
Sara Emilie Nygaard
Trong Le


HIOA MOTEPRODUKSJON / HIOA FASHION PRODUCTION:

 


HIOA KUNSTFORMIDLING / HIOA ART: 


"En forlengelse av meg selv" av Sara Emilie Nygaard. Jackson Pollock-inspirert maleri hvor kunstneren har lagt lerretet på gressplenen og kastet maling rundt. / 'An Extension of Myself' by Sara Emilie Nygaard. Jackson Pollock inspired artwork where the artist put the canvas on the lawn and threw paint on it.

"Portrett av en ukjent person" av Axel Ganter Næss. Kunstneren har brukt sin intuisjon på å skape et portrett som endrer uttrykk etter hvor nært eller langt unna du står i forhold til bildet. Jeg ser en alien-aktig skikkelse som kan symblisere det fremmede og ukjente. / 'Portrait of an unknown person' by Axel Ganter Næss. The artist has used his intuition to create a portrait that change expression depending on how far away you stand from it. I see an alien-looking figure that can symbolize the strange and unknown.

"Gnothi Seauton" av Didrik Magnus-Andresen. Det greske tittelnavnet betyr "kjenn deg selv". Kunstverket viser sammenhengen mellom følelser, handlinger og tanker. / 'Gnothi Seauton' by Didrik Magnus-Andresen. The Greek title means 'know thyself'. The artwork shows the correlation between emotions, actions and thoughts.

"Bloke Coke" av Haakon H. Roen. Kunstneren fjerner hele merkevaren og blottlegger kun ingrediensene i Coca Cola Zero. / 'Bloke Coke' by Haakon H. Roen. The artist removes the whole branding and expose only the ingredients in Coca Cola Zero.

"Uten tittel" av Hans Andreas Reinert Helgesen. Grafiske kunstverk inspirert av Color Field Painters (f.eks Newman og Rothko) som skaper en illusjon av rom og perspektiv. / 'Untitled' by Hans Andreas Reinert Helgesen. Graphic artworks inspired by Color Field Painters (Newman and Rothko) that create an illusion of space and perspective.

"Uten tittel" av Hans Andreas Reinert Helgesen / Untitled' by Hans Andreas Reinert Helgesen

"Life is Meaningless" av Trong Le. Kunstneren formidler følelsene av at livet blir meningsløst og tomt og invididet fremmedgjøres i samfunnet. / 'Life is Meaningless' by Trong Le. The artist conveys the feelings of emptiness, loss of meaning and individual alienation in the society.

"Private Demonstrations" av Nina Krogh. Kunstneren har fått folk fra ulike nasjoner til å fremme sine egne meninger om hva de ønsker av endringer og forbedringer i samfunnet. / 'Private Demonstrations' by Nina Krogh. The artist has instructed people from different nations to write down their own opinions of what they want of changes and improvements in the world.

"Scar Stories" av Linnea Riedel. Hvert arr har en historie. Det skjøre og sårbare ved mennesket fremheves. Kunstneren har festet brukte strømpebukser på lerretet for å skape en illusjon av hud. / 'Scar Stories' by Linnea Riedel. Every scar has a story. The fragile and vulnerable of humans is emphasized. The artist has pinned used pantyhoses on the canvas to create an illusion of skin.