https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Bling by Børre for Glitter


The statement jewelry trend is hot like never before. The Norwegian jewelry designer Børre Olsen has launched a limited collection for Glitter. The PR agency Polhem and commercial jewelry chain store invited to a pre-launch at Majorstuen in Oslo on Wednesday 5th of December. The collection was launched in all Glitter stores in Norway the day after.

Børre has had great success with his jewelry brand SO-B. The limited condition consists of seven necklaces and four bracelets, and is true to his signature and expression. The scull is his hallmark. In the Glitter collection, he has added a panther head as well as a new element.

- How do you consider, as a Norwegian designer, to be able to collaborate with such a big commercial player?

- I think it’s so fun! I have children myself and a daughter who loves Glitter. I’ve been asked to do collaborations with several other Norwegian chains. When Glitter - as a big Scandinavian chain - asked me, I didn’t have any doubts. I said yes at once!

- In which way do you think this contributes to a wave where Norwegian designers can do commercial collaborations?

- That is what I’ve wanted to do. There’s so many skilled designers, and you actually don’t earn any money as a designer in Norway. You have to go commercial. In this way, it’s fun anyway, and it will still have your identity and characteristics in a more affordable way. Chain stores in our country should really hire Norwegian designers in stead of foreign players. I’m glad Glitter took a chance on me!

Text and photos: Hanne Erøy.

     

Børres bling for Glitter

Statement-smykketrenden er hot som aldri før. Den norske smykkedesigneren Børre Olsen har nå lansert en kolleksjon i begrenset opplag for Glitter. PR-byrået Polhem og den kommersielle butikkjeden inviterte til en førlansering på Majorstuen i Oslo onsdag 5. desember. Kolleksjonen ble lansert i alle butikker i Norge dagen etter.

Børre har hatt stor suksess med sitt smykkemerke SO-B. Den begrensede Glitter-kolleksjonen består sju halskjeder og fire armbånd, og den er tro mot hans signatur og uttrykk. Hodeskallen er hans varemerke. I Glitter-kolleksjonen har han supplert med et panterhode som et nytt element.

- Hva tenker du om at du som norsk designer får samarbeide med en så stor kommersiell aktør?

- Det synes jeg er kjempegøy! Jeg har barn selv og en datter som elsker Glitter. Jeg har fått spørsmål fra mange av de andre norske butikkkjedene. Da Glitter - som stor skandinavisk kjede - spurte meg, var jeg ikke i tvil. Jeg sa ja med én gang!

- På hvilken måte kan du bidra til å starte en bølge der norske designere går inn i kommersielle samarbeid?

- Det har jeg hatt veldig lyst til å gjøre. Det er så mange flinke norske designere, men man tjener faktisk ikke penger på å være designer i Norge. Man må gå kommersielt. På denne måten er det gøy uansett, for du har ditt kjennetegn og særpreg, men i en billigere utgave. Butikkjeder i Norge burde absolutt leie inn norske designere i stedet for bare utenlandske. Det er veldig gøy at Glitter tok en sjanse på meg!

Tekst og foto: Hanne Erøy.