https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Easter office renovation


Det er påsken og mange koser seg i skibakken eller marka på fjellet. Andre sitter i sola og spiser appelsin eller Kvikk Lunsj. Frederick og jeg river ned 50 år gammel strie. Det er helt vanvittig å tenke på at ikke kontoret har vært pusset opp på så mange år. Grunnen til at vi pusser opp er brannvernregler, rett og slett. Det er ikke lov å ha strie utenpå pipeløp, og ca. 30 cm ifra pipa. Vet du hva det var helt normalt å gjøre i «gamle dager»? Lime opp avispapir bak stria! Det vil si at pipa var dekket av avispapir og strie. Brannfelle! Jeg føler meg så mye tryggere nå. Nå har vi dratt av stria og skrapet av alt papir på halve kontoret. Frederick syntes det var superkjedelig å skrape, så vi fikk låne en pussemaskin. Ikke så lurt. Det resulterte i et tykt støvlag over hele leiligheten! Garderoben er heldigvis skånet, men slikt støv er drepen for elektriske apparater. Jeg anbefaler å heller bruke pussekloss og vanlig pussepapir! Det tar lengre tid, men er verdt det.

Skal det være en avis eller to anno 1962? /Do you want a newspaper or two from 1962?

Deretter sparkler vi to lag og maler to lag til oppå. Det gjelder også taket, der malingen hadde sprukket mange steder. På resten av veggene limer vi opp dekktapet, som skjuler den stygge stria. Vi maler to lag oppå den igjen. Dekktapet er genialt! Deretter skal vi sette opp et skikkelig oppbevaringssystem med en rekke forskjellige hyller! Det trengs virkelig. På det gamle kontoret var det bare rot og alt for lite plass. Under noen av bildene gir jeg noen tips til oppussing...

Det blir alltid stygt før det blir fint. /It´s always ugly before it´s getting beautiful again.

It´s the Easter and many enjoy skiing or walking in the mountains. Others sit in the sun eating oranges and eating the Norwegian chocolate «Kvikk Lunsj». Frederick and I rip down 50 year old bristly. The insanely fact is that our office in our appartment has not been renovated for so many years. The reason we´re doing this is simply because of fire protection regulations. It´s not allowed to have bristly on top of the chimney, and approx. 30 cm from it. Do you know what was normal to do in the «old days»? To paste up newspapers behind the bristly! It means that our chimney was covered in newspapers and bristly. Fire trap! I feel so much safer now. We´ve ripped off the bristly and paper at one half of the office. Frederick thought it so boring to scrape off, so he borrowed a sander. Not so smart. It resulted in a thick layer of dust in our whole apartment! The wardrobe is safe, luckily, but dust like this can be the death for many electrical objects. I recommend to use a sanding block and polishing paper! It takes longer, but it´s worth it.

Oppussingsmonsteret! /The renovating monster!

Then, we apply filer in two layers and paint in two layers. We have to do that with the roof as well, since the paint has cracked several places. At the rest of the walls, we put op covering wallpaper, that hides the ugly bristly. Then we paint two layers on top of it. Covering wallpaper is brilliant! After that, we´ll put up a storage system with many different shelves. It´s sorely needed. At the old office, it was only clutter and no room for anything. Under some of the photos, I´ll give som renovating tips...

Slik var kontoret før: 
/The office before:

Skatollet var alt for rotete. Fredericks sittekuler er legendarisk stygge. Jeg kaller dem "taxikuler" og "rumpekuler", siden mange taxisjåfører bruker slike. /The bureau was way too cluttered. Frederick´s wooden sitting beads are legendary ugly. I´ve named them "taxi beads" and "but beads", since so many taxi drivers use these.

Jeg tror ikke jeg har sett en mer stappfull bokhylle. /I don´t think I´ve seen a more packed bookshelf.

En eske med masse ting oppå har stått ved siden av sengen på soverommet, så jeg kommer meg nesten ikke opp i senga! /A box with lots of stuff on top has been put beside the bed at the bedroom, so I can´t hardly get into the bed!

Vi måtte ha et ekstra klesstativ til alle jakkene. De skal inn i et skap på kontoret. /We had to have an extra clothing rack for all the jackets. They are now to be put in a cabinet at the office.

Finn én ting som ikke kan kastes! /Find one thing that can´t be thrown away!

Noen som vil ha dette skatollet? Vi skal selge det. /Someone who wants this bureau? We are going to sell it.

The "Madhammer".

Kontoret er veldig lite, ca. fire kvadratmeter. /The office is very small, approx. four square meters.

Katten vår, Hermine, elsker å strekke seg mot veggen. /Our cat, Hermie, loves to stretch herself against the wall.


Den viktigste hjørneregelen: Ikke legg tapetet helt rundt! Det skaper luft på kanten og gir bobler. Ta heller først ett lag med tapet og rund hjørnet såvidt, så det dekker ca. to cm på den andre siden. Ta et nytt lag med tapet på den andre siden og dekk helt inntil kanten. /The most important corner rule: Don´t lay the wallpaper all around! It creates air at the edge and gives bubbles. Instead, put up one layer of wallpaper around the corner, but only so it´s covering about two cm at the other side. Take a new piece of wallpaper and cover the other side and make it go into the corner, but not around.

Dekk alltid gulvet med plastikk eller papir. /Always cover the floor with plastic or paper.

Beskytt luftveier mot gammelt støv med en maske. /Protect the airways against old dust with a mask.

Noen har sparklet oppå stria. Stygt! /Someone has filled the bristly with putty. Ugly!

Vi fant mange aviser under stria. /We found many newspapers under the bristly.

Årgang: 1962. Hjelp! Det er 50 år siden de pusset opp kontoret sist! /Year: 1962. Help! It´s been 50 years since someone renovated the office the last time!

Fin tapet til venstre og stygg til høyre. /Nice wallpaper to the left and ugly to the right.

Dette gikk på kino i Oslo i 1962! /These movies were shown at the cinemas in Oslo in 1962!

Mange av dere har sikkert liknende strie hjemme. Det er et mareritt å få av! Jeg anbefaler alle å lime dekktapet oppå. Den er så tjukk at den dekker gammel strie. Du kan enten lime ny tapet oppå igjen eller male den. /Many of you have probably a bristly like this at home. It´s a nightmare to get off! I recommend everybody to paste up covering wallpaper on it. It´s so thick that it´s covering old bristly. You can either paste new wallpaper on top of it or paint it.

Kjoler kostet 29 kroner på 60-tallet. Det merkelige er at paraplyene var dyrere, nemlig 31,50. /The dresses costed 29 NOK in the 60s. The weird thing is that the umbrellas were more expensive, costing 31,50 NOK.

Sliten kattepus... /Tired kitty...

Før skrapring. /Before scraping.

Etter skraping! Jeg fjernet alt! Nå er det bare mur igjen. /After scraping! I took off everything! Now, it´s just the masonry wall left.

Beste tips for å fjerne gammel tapet er å dra av så store lag som mulig. Bruk en kniv eller spatel for å hakke av. Du kan fukte med vann ved å bruke en svamp, MEN det er ikke lurt ytterst. Når det kun er tapet inntil muren igjen - dvs - ikke maling, da er det lurt å bruke svamp. Da er det lett å skrape av. /The best tips for removing old wallpaper is to pull off as big layers as possible. Use a knife or spatula to hoe out. You can wet it with water by using a sponge, BUT it´s not smart at the outer layer. When you only have wallpaper into the brick wall left, without painting, it´s wise to use a sponge. Then it´s easy to rip off.

Den store listen har dekket til disse store "musehullene". Vi har heldigvis ingen mus, men hullene dekker vi igjen med en sementliknende blanding kalt "Husfix". /The big wooden list had covered the "mice holes". Luckily, we don´t have any mice, but we´re covering up the holes with a mixture similar to cement called "Housefix".

Jeg er skrapemester, Frederick er sparklemester! Vi er et godt team. /I´m the scraping champion, Frederick is the filler champion! We´re a good team.