https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Helene Westbye AW 2012: Walking with elegance


Helene Westbyes sko for høsten og vinteren 2012/2013 ble vist under et forheng på catwalken i White Light Studio på Tøyen i Oslo torsdag 9. februar. Modellene var kun synlige fra rett over kneet og ned. De viste frem skoene fra forskjellige vinkler etter en rytmisk koreografi. Derfor var bare skoene i fokus - akkurat slik de burde. Skoene har unike detaljer som frynser, krystaller og fletting, men er samtidig relativt enkle i snitt og farger - noe som gjør at de passer til en rekke forskjellige antrekk. Hun bruker farger som svart, grått, aubergine, rustrødt, hvitt og mørkebrunt. Dette er en estetisk nydelig og klassisk fargeskala som sklir rett inn i motebildet til høsten.


- Hvordan bestemte du deg for disse fargene?

- Jeg går alltid for et par trendfarger per sesong. Jeg fikk en tanke om burgunder i hodet, og jeg begynte å snakke med fabrikkeieren i Istanbul om fargen. Vi snakker italiensk sammen, og han sa hva fargen het - et ord jeg ikke kjente igjen. Senere kom han tilbake og slengte en aubergine på bordet! fortalte Helene etter visningen.

Kvaliteten på materialene er svært høy. Hun bruker semsket skinn, pyton, vintagepregede materialer, semsket skinn, kuskinn, lær og mykt Montana-lammeskin. De pelsliknende detaljene er laget av Toscana-lam. Noen av skoene har faktisk blitt «slipt på snuten» ifølge Helene, for å skape et litt slitt vintagepreg. På noen av skoene har hun også brukt sorte og matte krystaller. På det ene skoparet har hun brukt melom 1500 og 1800 krystaller!


Helene tenker at skoene bær være praktiske i norsk vintervær med snø og kuldegrader. Komfort og utseende er også viktig. Hun sier aldersgruppen på kundene hovedsakelig er fra ca. 18 - 60 år, men at en dame på 74 kjøpte skoene hennes!

- Jeg elsker skinnteknikker, pelsstøvlene og bikerbootsene. Jeg lager sko som tåler norsk vær som ser kule ut og er komfortable. De skal ha alt man ser etter i en sko, forteller hun.

Helene debuterte med sin første skokolleksjon i fjor høst. Hun fikk en «flying start» fordi hun ble inkludert i en spansk bok om Europas beste skodesignere. Hun har derfor fått en rekke telefoner og nye kunder. Magasiner og bransjefolk i London, New York og Italia har meldt sin interesse.

- Jeg selger kjempegodt. Det er 22 butikker i Norge som selger skoene, avslutter den dyktige designeren.

For å oppsummere: Fargeskalaen, materialene, komposisjonen og uttrykket vitner om en norsk skodesigner i internasjonal klasse som vil nå langt på det kommersielle markedet.


Helene Westbye´s AW 2012 shoes were displayed under a curtain in White Light Studio at Tøyen in Oslo Thursday the 9th of February. The models were only visible from over the knee and down. They showed the shoes from different angles after a rythmic choreography. Therefore, the only thing in focus were the shoes - just the way it should be. They have unique details like fringes, crystals and braiding, but are at the same time relatively clean in cuts and colors. That make them suitable for many different outfits. Helene uses colors like black, grey, aubergine, rusty red, white and dark brown. This is an esthetic and beautiful color scale that goes straight into the fashion trends in the fall.


- How did you decide to use these colors?

- I always use a couple of trend colors per season. I got a thought about burgundy in my head, and I started talking with the fabric owner in Istanbul about the color. We speak Italian together, and he named the color - a word I didn´t recognize. Later he came back and slammed an aubergine at the table! Helene said after the show.

The quality of the materials is very high. She uses suede leather, python, vintagelooking materials, cow hide, leather and soft Montana lambskin. The fur-like details are made of Toscana lamb. Some of the shoes have been «washed on the nose» according to Helene, to create a worn vintage look. On some of the shoes, she has used black crystals. One pair has between 1500 and 1800 crystals!


Helene thinks that her shoes should be convenient in Norwegian winter weather with snow and freezing temperatures. Comfort and appearance are also key. She says that the customer´s age is approximately between 18 and 60 years old, but that a lady at 74 bought her shoes!

- I love leather techniques, the fur boots and biker boots. I make shoes that are resistant to the Norwegian weather, that looks cool and are comfortable. They ought to be everything you look for in a shoe, she tells.


Helene made her debut with her first shoe collection last fall. She got a «flying start» because she was included in a Spanish book about Europe´s best shoe designers. She therefore got several calls and new costumers. Magazines and industry people in London, New York and Italy are interested.

- I sell very well. 22 stores sell my shoes in Norway, she skilled designer concludes.

To sum up: The colors scale, materials, composition and expression witness of a Norwegian shoe designer with an international standard who will reach far at the commercial market.

Skodesigner Helene Westbye. /Shoe designer Helene Westbye.

Jeg elsker disse smokingskoene! Fantastiske detaljer. /I love these tuxedo shoes! Amazing details.
Helene gikk selv modell i disse skoene, for hun var den eneste med størrelse 37! /Helene was also on the catwalk in this shoes, because she was the only one with size 6,5 (US)!

Disse frynsebootsene var blant mine favoritter! /These boots with fringes were among my favourites!Det oppstod en veldig komisk situasjon etter catwalkshowet. Dmitry og de andre fotografene tok nærbilder av skoene og kommuniserte med modellene under forhenget! /A very comic situation appeared after the catwalk show. Dmitry and the other photographers took close-ups of the shoes and communicated with the models under the the curtain!

Shoe bonanza + photo frenzy = Surreal!


Fashion people:

Årets nykommer under Oslo Fashion Week, peruanske Genaro Rivas. Jeg elsker designet hans! Du kan se kolleksjonen her. Han kler seg skikkelig bra også. /The Newcomer of the Year under Oslo Fashion Week, Peruvian Genaro Rivas. I love his design! You can see the collection here. He dresses really well too.Jeg er virkelig imponert over Helenes sko! Jeg gleder meg til å følge henne videre. /I´m really impressed by Helene´s shoes! I´m looking forward to follow her designs.