https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The Cool Project: Tradition in a modern way


«The Cool Project» er et samarbeidsprosjekt mellom den tradisjonstunge bedriften og butikken Heimen, Oslo Fashion Week og de fem designere L&J: Jason Sharpe og Linne Røsstad Sharpe, Kristin Merete Volden, Lisa Ngo og Camilla Bruerberg. De viste fram sin detaljrike kolleksjon med unike snitt og mønstre på catwalken i Samfunssalen onsdag 8. februar under Oslo Fashion Week.

Designerne har latt seg inspirere av tunge norske strikketradisjoner og mønstre brukt av Heimen gjennom tidene. Naturen er også en viktig inspirasjonsfaktor. Plaggene er hovedsakelig i ull og varmer godt. Camilla Bruerberg er kjent for sine spesielle mønstre på skjerf og klær. Denne gangen brukte hun farger med jordtoner, og blandet norsk mønstertradisjon med flamingoer!

- Det er en miks av den amerikanske påvirkningen fra Florida, som var en fascinasjon her i Norge på 50-tallet, og med tradisjonelle norske mønstre, forteller Camilla.


Jason rekker frem ull som en viktig arv. Miljø, dyr og mennesker er stikkord for L&J.

- Det er ærlig fra et sant og vakkert synspunkt. Dette er ull sett på en tradisjonell, men også moderne måte, sier han.

Linne påpeker at de to har forskjellig bakgrunn - hun kommer fra landet, mens han kommer fra fasjonable New York.

- Jeg vokste opp på en gård og gikk fra bondeland til mote. Jason har gått bakover, fra mote til bondeliv, spøker hun.


Jason er uansett så glad i ull at han gjerne kan tenke seg å bo på en gård:

- Min drøm er å ha en gård og lage klær med ull fra sauene der, sier Jason.

Eirik Mogseth stylet kolleksjonen med andre klær fra Heimen og Husfliden, sammen med smykker fra Karen Pederstad. Jason sier Eirik gjorde en utrolig god jobb, og det er jeg veldig enig i. Personlig synes jeg dette var noe av det flotteste jeg har sett på catwalken under Oslo Fashion Week gjennom årene. Kvaliteten på plaggene er utrolig god.

«The Cool Project» viser at ull er moderne og praktisk på en kommersiell måte. Med pomponger og flamingoer får klærne en unik touch, som blander det urnorske med fantasifull nytenkning.«The Cool Project» is a collaboration project between the traditional retailer store Heimen, Oslo Fashion Week and five designers L&J: Jason Sharpe and Linne Røsstad Sharpe, Kristin Merete Volden, Lisa Ngo and Camilla Bruerberg. They displayed their detailed collection with unique cuts and patterns at the catwalk in Samfunssalen Wednesday the 8th of February under Oslo Fashion Week. They´ve been inspired by the heavy Norwegian knit traditions and patterns used by Heimen through the times. The nature is also an important inspiration. The items are mainly in wool and keep you warm and comfortable. Camilla Bruerberg is known for her special patterns at scarves and clothes. This time, she used colors in earth tones, and mixed Norwegian knit patterns with flamingos!

- It´s a mix of the American influence from Florida, especially evident here in Norway in the 50´s, and the traditions of this country, Camilla explains.


Jason thinks wool is an important heritage. Environment, animals and people are keywords for L&J.

- It´s honest from a true beautiful point of view. This is wool seen in a traditional yet modern way, he says.

Linne points out that she and Jason have different backgrounds: She´s from the country, while he comes from fashionable New York.

- I grew up on a farm - kind of «from farmer to fashion». He has gone backwards, from fashion to farmer, she jokes.


Jason, however, is so fond of wool that he could imagine himself living on a farm:

- My dream is to have a farm and make clothes with wool from the sheep there, says Jason.

Eirik Mogseth styled the collection with other clothes form Heimen and Husfliden, together with jewelry from Karen Pederstad. Jason said Eirik did an amazing job, and I agree. Personally, I think this was some of the greatest I´ve seen at the catwalk under Oslo Fashion Week the last years. The quality of the clothes is really good.

«The Cool Project» shows that wool is modern and practical in a commercial way. With pompons and flamingos the clothes get an unique touch, that mixes the ancient Norwegian with imaginative new ideas.L&J: Linne Rosstad Sharpe (i midten) og Jason Sharpe. /L&J: Linne Rosstad Sharpe (in the middle) and Jason Sharpe.

Kristin Merete Volden (til høyre). /Kristin Merete Volden (to the right).

Lisa Ngo (til høyre). /Lisa Ngo (to the right).

Camilla Bruerberg (til høyre). /Camilla Bruerberg (to the right).