https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Art Direction In Fashion - An Exhibition

Torsdag 12. januar hadde elevene ved AD 2 på Westerdals utstilling av sine motereklamer i Gamle Galleri Gude i Oslo. Pop-up vernissasjen ble kalt «Eye Candy», og det var virkelig en spennende opplevelse for øyet. Det er ingen tvil om at mange av elevene har potensiale innen «Art Direction in Fashion». De lagde hver sin reklamekampanje for et motemerke de identifiserer seg med. Utfordringen var å finne et uttrykk som samsvarer med designet. Studentene har derfor gått igjennom tidligere kampanjer i moteblader. Derfor er det fort gjort at bildene kan bli litt for like det man har sett før. Jeg likte de bildene som testet ut grenser.

Insight campaign. AD: Petter Johnsen. Photo: Patrick Katzman. Model: CR.

Jeg likte spesielt Christian Mo Johansens kampanjebilde for Trollbeads. Bildet er tatt midt i et grisefjøs med farfar som bonde. Modellen Margrethe Onarheim har på seg en grisenese. Her har studenten tenkt utenfor boksen, og lykkes med det! Man får virkelig lyst til å kjøpe smykkene, fordi det er morsomt, jordnært og vågalt.

Helene Egeland står bak de vakre bildene for Karina Johnsens showpieces med en hest, et jorde og en liten innsjø som bakgrunn. Lyset er helt nydelig og får frem detaljene i de fantastiske klærne. Alt ser rolig og vakkert ut. Slik var det ikke i virkeligheten:

- Det var 22 i vindstyrke og vi stod på et forbudt jorde. Hesten rømte, men vi klarte å fange den igjen, sier Helene.

Karina Johnsen campagin. AD: Helene Egeland. Photo: Madeleine Nilsson. Model: Bibbi Ur Kjørsvik. Makeup: Skjoldur Eyfjord. Hair: Tom Ur Kjørsvik.

Resultatet er uansett fantastisk, og Helene kaller det «hell i uhell».

- Jeg ønsket å formidle noe drømmende og mystisk, fortsetter hun.

Hun gir fotograf Madeleine Nilsson mye skryt for det hun gjorde under den lett paniske fotoshooten.

AD-student Petter Johnsen.

Petter Johnsens drømmekunde er Insight. Bildet med en naken dame vendt mot en mur, er både oppsiktsvekkende og frigjørende.

- Jeg ville formidle at man kan tørre å følge egne drømmer. Insight har brukt skatere og surfere i sine kampanjer som er i samråd med merkets budskap om en alternativ livsstil. Alt trenger ikke være så riktig og perfekt. Du bør være deg selv og skape din egen vei, avslutter AD-studenten.

Mikstape campaign. AD: Anna J. Vaagland. Photo: Dag Valan. Styling: Anine Kolstad. Models: Reidar & Lillian Huth. Retouch: Kill Your Image. On of my personal favourites!

Thursday the 12th of January, the students of AD 2 at Westerdals launched their exhibition of fashion advertisements in Gamle Galleri Gude (gallery) in Oslo. The Pop-up vernissage was called «Eye Candy», and it was indeed an exciting experience for the eye. The students made one ad campagin each for a brand they identify with. The challenge was to find an expression that matches the design. The students have therefore looked at previous ad campagins in fashion magazines. Therefore, it´s easily done that the pictures are too much alike the ones we have seen before. I liked the photos that tested limits.

I especially liked Christian Mo Johansen´s ad photo for Trollbeads. The picture is taken in the middle of a pig barn with grandfather as a farmer. The model Margrethe Onarheim is wearing a pig nose. The student has thought outside the box, and it´s successfull. You really want to buy the jewelry, because it´s funny, down to earth and daredevil.

Helene Egeland is behind the beautiful pictures for Karina Johnsen´s designer showpieces with a horse, a field and a lake as background. The light is so lovely and brings out the details of the fantastic clothes. Everything looks calm and beautiful. It was not like that at all in reality.


Karina Johnsen campaign.

- It was very windy and we stood at a forbidden field. The horse run away, but we managed to catch it again, Helene says.

The result is however fantastic, and Helene calls it «success in accident».

- I wanted to convey something dreamy and mystical, she continues.

She gives photographer Madeleine Nilsson a lot of credit for what she did under the slightly panic photoshoot.

AD-student Helene Egeland.

Petter Johnsen´s favourite customer is Insight. The photo with a naked woman turned against a wall, is both startling and liberating.

- I wanted to communicate that you can dear to follow your own dreams. Insight has used skaters and surfers in their campaigns that is in agreement with the brand´s message of an alternative lifestyle. Everything doesn´t have to be so correct and perfect. You should be yourself and create your own way, the AD student finishes.

Bjørg Jewelry campaign. AD: Ida Rogde. Photo: Sigrid Harket. Hair/makeup: Ida Rogde. Model: Mette Greftegreff.

Alexander MqQueen campaign. AD: Miriam Heinesen. Photo: Sirin Winge. Model: Anna, pholk. Makeup/hair: Chyxs Marie Quijano. Assistant: Aron Lindegård. Clothes: Miriam Heinesen. Also one of my favourites, because it´s so in the spirit of the designer.


Bjørg Jewelry campaign. AD: Maria Riis Rasmussen. Photo: Julie Loen. Hair/makeup: Chyxz Marie Quijano. Model: Kimera/Heartbreak.

So-B by Børre Olsen campaign. AD: Sigrid Harket. Photo: Knut Bry. Hair: Lea Christine Simonsen. Makeup: Tove Karin Sømme. Model: Sandra Elvebakken, Pholk.

Diptyque campaign. AD: Kamilla Ellingsen. Photo: Ida Bjørvik. Model: Kimera/Heartbreak. Hair/makeup: Maren Kobberstad.

Filippa K campaign. AD: Helena Egeland. Photo: Kristin Støylen. Hair/makeup: Katharina Sørensen Lie. Model: Didrik Støbakk & Maria Victoria Heggenhougen. Clothes borrowed from Patriksson Communication.


Marc by Marc Jacobs campaign. AD: Hanne Sørensen. Photo: Elisabeth Tollisen. Model: Fanny S, Team Models. Hair/makeup: Victoria Berntzen.

O.P.I campaign. AD: Pia Ølstad. Photo: Lars Venner. Models: Ingrid Aagenes & Mari Borgersen. Makeup: Gretchen Fiel. I love the feeling of "hide and seek" of the childhood. A nostalgia feeling for nail polish.

Fra venstre: Sveinung Arnestad (AD-student), Pia Ølstad (AD-student) og Elsa Skjong. Studentene ønsker gjerne å jobbe med store reklamekampanjer med vide budsjetter. Fotoshooten for O.P.I var i Frognerparken. - Vi var omringet av kinesere som knipset bilder, sier Pia. - En mann forfulgte modellen, sier Sveinung om Selima Optique-reklamen. /From the left: Sveinung Arnestad (AD student), Pia Ølstad (AD student) and Elsa Skjong. The students want to work with big ad campaigns with large budgets. The photoshoot for O.P.I was in Frognerparken. - We were surrounded by Chinese people taking pictures, says Pia. - A man pursued the model, says Sveinung about the Selima Optique photoshoot.

Selima Optique campaign. AD: Sveinung Arnestad. Photo: Andrea Gamst. Model: Marie Emilie, Team Models. Hair/makeup: Guri Lotte Reibo Dahl.

Selima Optique campaign.

Jeg hadde på meg jakke, topp og tights fra H&M, korsett fra Sonia Rykiel for H&M, sko fra Debbie og veske fra Zara. /I wore a jacket, top and tights from H&M, corset from Sonia Rykiel for H&M, shoes from Debbie and handbag from Zara.

Cuties! Jean-Pierre and Svitlana.

Linn-Marie Bråthen og Elise Brenna (t.h) er begge Expo-studenter (eksponeringsdesign) ved Westerdals. Elise er blogger for femelle (elibre.femelle.no) og er også modell for kampanjen til Make Up Store på denne utstillingen. /Linn-Marie Bråthen and Elise Brenna (to the left) are both Expo students (exposure design) at Westerdals. Elise is a blogger for femelle (elibre.femelle.no) and is also a model for the Make Up Store campaign in this exhibition.

Fra venstre: /From the left: Ruben, Sebastian & Julia.

Bloggers Tri (tritard.blogg.no) & Ruben (rubenpedersen.blogspot.com).

Blogger & stylist Svitlana (littledarling.blogg.no) + me.Jeg lagde identiske sjokoladetrøfler til nyttårsfesten! Trøflene under er også mistenkelig like... /I made identical chocolate truffles for our New Year´s Eve party! The truffles under are also suspiciously equal...