https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The wonders of Wallis Simpson


Hvis du har sett filmen «Kongens tale» husker du kanskje Kong Edward VIII som abdiserte som konge av Storbritannia for å gifte seg med Wallis Simpson? Jeg ble brått minnet om historien av min samboers mor som ga meg et nydelig smykke formet som et forsørrelsesglass med en svane. Hun fortalte meg at dette er en kopi av et av Wallis Simpsons smykker - som er legendariske.

Verken folket eller kongefamilien ville akseptere Wallis som dronning, siden hun var skilt to ganger. Dermed ofret Edward VIII tronen for sin kjærlighet. De flyttet til Frankrike og giftet seg der 3. juni 1937. De håpet at folket en dag ville tilgi dem, så de kunne vende tilbake til England. Det gjorde de aldri, og paret levde resten av sine liv i eksil. 


Jeg fikk dette Wallis Simpson-smykket (kopi) fra moren til samboeren min. Jeg synes det er nydelig! /I got this Wallis Simpson necklace (copy) from my boyfriend´s mother. I think it´s gorgeous!

Et vitnesbyrd om deres kjærlighet er disse smykkene. Juvelere som Cartier og Van Cleef & Arpeles lagde dem på bestilling av hertugen og hertuginnen av Windsor. Da de giftet seg, hadde hun på seg et armbånd med diamanter og ni kors fra Cartier. Bakpå hvert kors finnes inskripsjoner som forteller om viktige episoder i livene til Wallis og Edward. Flere av disse smykkene gikk under hammeren på en auksjon i Sotheby´s i London 30. november 2010. Jeg er virkelig lykkelig for å eie en kopi, for det er lett å se likhetene i designdetaljene. La deg inspirere av smykkene - de er laget av kjærlighet.


If you have seen the movie «The King´s Speech» - you might remember King Edward VIII that abdicated as King of Great Britain to marry Wallis Simpson? I was reminded of this story by my boyfriend´s mother that gave me a beautiful necklace formed like a magnifying glass with a swan. She told me it is a copy of one of Wallis Simpson´s jewels - that are legendary.

Neither the people or the royal family would accept Wallis as a queen, since she was divorced twice. Edward VIII sacrificed the throne for his love. They moved to France and married there at the 3rd of June 1937. They hoped that the people one day would forgive them, so they could turn back to England. They never did, and the couple lived the rest of their lived in exile. 

Wallis Simpson bruke armbåndet med de ni korsene på bryllupsdagen og ved en rekke anledninger. På bildet til høyre ovenfor ser du at hun brukte armbåndet. /Wallis Simpson used the bracelet with the nine crosses at the wedding day and on numerous occasions. On the picture to the right above, you can see that she´s wearing the bracelet.

A testimony of their love are these jewels. Jewelers like Cartier and Van Cleef & Arpeles made them on demand from the Duke and Duchess og Windsor. When they married, she wore a bracelet with diamonds and nine crosses from Cartier. At the back of each cross are inscriptions that tell of important episodes in ther lives. Several of thise jewels were sold at an auction at Sotheby´s in London the 30th of November 2010. I´m really happy to own a copy, because it´s easy to see the similarities of the design. Be inspired by these jewels - they´re made of love.Dette panterarmbåndet ble laget av Cartier i 1952, og består av diamanter og onyks og med smaragder som øyne. /This panther bracelet was made by Cartier in 1952. It´s decorated with diamonds and onyx, and the eyes are made of emeralds.


Denne brosjen har en verdi på mellom 10 og 15 milloner kroner. /This brooch is worth between 10 and 15 million NOK.

Denne brosjen er laget av Cartier i 1957, og består av rubiner, diamanter og smaragder. Dette var en gave fra Edward til sin kone på deres 20-årsbryllupsdag. /This brooch was made by Cartier in 1957 and consists of rubies, diamonds and emeralds. This was a gift from Eward to his wife on their 20th wedding anniversary.

Jeg brukte Simpson-smykket i helgen sammen med body fra Ganni, shorts fra Gina Tricot, strømper fra Bik Bok, øredobber fra Spania og et vintagebelte. /I wore the Simpson necklace this weekend with a body from Ganni, shorts from Gina Tricot, pantyhoses from Bik Bok, earrings from Spain and a vintage belt.

Alle bilder: /All photos: Getty Images, Sotheby´s & Frederick Berthelsen/Fashionista in Oslo.

Kilder: Finansavisen (20. november 2010) /Sources: Finansavisen (20th of November 2010)