https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The Hermès scarf - A cocoon of quality


Torsdag 13. oktober blir en kveld jeg aldri vil glemme. Hermès - et av verdens største designerhus - hadde vernissage i Oslo. Det hele utspilte seg som et vidunderlig moteeventyr. Fra butikken rett ved Karls Johans gate og videre med et lite "tøf-tøff-tog" til utstilling i Operaen. "Sett deg på toget - du vet aldri hvor det vil gå", er egentlig et veldig godt motto som følge av denne opplevelsen.

På Operaen åpenbarte det seg en ny verden. Vi fikk se hvordan et av verdens mest erfarne og eksklusive motemerker lager de legendariske skjerfene sine. Trinn for trinn! Det er utsøkt håndverk, og det ligger utrolig mye arbeid bak. Alt ned til hver minste lille silkelarve, mønster og fargetone er uhyre nøye utført. Skjerfene er kunstverk - og de vekker helt spesielle følelser hos deg.


 - Hermès er som en familie, og jeg er stolt av å være en del av den stammen, sier tekstilkunstner og den herlige historiefortelleren Kamel Hamadou.

Han har laget skjerfene i 25 år. Ifølge ham selv må man ha jobbet med teknikkene i 6-7 år før man kan kalle seg profesjonell.

Han gir publikum en gjennomgang av hvordan de lager de nydelige silkeskjerfene. Da jeg snakket med ham mellom de to forelesningene - som tok pusten fra alle - sa han noe som virkelig fikk en dypere mening senere den kvelden.

- Det tar tid å lage kvalitet. Du kjøper kvalitet når du handler hos Hermès, sa han.Ordet kvalitet har fått en helt ny betydning for meg nå. Å se hvordan maling dras over silkekvadraten - lag for lag, og hvordan mønsteret sakte, men sikkert blir fylt av de nydeligste farger. Det er nesten som et litografi - bare på et mye mer komplisert nivå.

Hamadou har også noen viktige tips for hvordan du kan bevare Hermès-skjerfet i en årrekke:

- Ikke utsett skjerfet for mye lys og ikke spray på deg parfyme mens du har på deg skjerfet. Bruk et godt renseri.

Hamadous favorittskjerf er 30 år gammelt, og han har eid det i 15 år. Det ser forsatt bra ut!

Kamel Hamadous favorittskjerf fra Hermés er 30 år gammelt! /Kamel Hamadou´s favourite scarf from Hermès is 30 years old!

Noen fakta om Hermès-skjerf:

- De lages fra et utvalg av ca. 75 000 forskjellige farger.
- Ett skjerf består av maks 45 farger, men de bruker oftere rundt 30.
- Hermès bruker silkelarver.
- De bruker blant annet arabisk gummi for at fargene ikke skal spre seg.
- 1 stk kokong gir ca. 1500 meter silketråd.
- Det trengs 300 kokonger for å lage ett silkeskjerf.

Et lite regnestykke til dere. Hvor mange meter silketråd består ett skjerf av?

 


Thursday the 13th of October will be a night I´ll never forget. Hermès - one of the world´s largest designer houses - had a vernissage in Oslo. It all unfolded like a wonderful fashion fairytale. From the store right by Karl Johans gate and continuing on a little train to an exhibition at the Opera house. "Get on the train - you´ll never know where it will lead you" is actually a very describing motto as a result of this experience.

At the Opera, a new world revealed itself. We got to watch how one of the world´s most experienced and exclusive fashion brands makes their legendary scarves. Step by step! It´s exquisite craft, and there´s so much effort behind them. Everything down to the smallest silk larvae, the patterns and color tones are very carefully conducted. The scarves are like artworks - and they evoke very special feelings in you.

Hermès-toget! /The Hermès train!

 - Hermès is like a family, and I´m proud to be a part of the tribe, says textile artist and the lovely storyteller Kamel Hamadou. He´s made the scarves for 25 years. He says himself that you´d have to work for 6-7 years before you can call yourself competent and maybe professional.

Hamadou gives the audience a lecture of how they make the beautiful silk scarves. When I spoke with him between the two lectures - that took the breath from us all - he said something that really got a deeper meaning by the end of the night.

- It takes time to make quality. You buy quality when you shop at Hermès, he said.


The word quality has a totally new meaning for me now. To see how the painting is drawn over the silk square - layer by layer, and how the patters are slowly, but carefully filled with the most beautiful colors. It´s almost like a lithography - but on a much more advanced level.

Hamadou also has some very important advice for how to preserve your Hermès scarf lots of years:

- Don´t put too much light on it and don´t spray on perfume while you´re wearing the scarf. Use a very good dry cleaner.

Hamadou´s favourite scarf is 30 years old, and he´s owned it for 15 years. It still looks good!

Arbeiderne skyver malingen over trykkplaten. /The workers push the painting over the printing plate.

Some facts about the Hermès scarves:

- They´re made from a selection of approx. 75 000 different colors.
- One scarf has maximum 45 colors, but normally they use about 30.
- Hermès uses silk larvae.
- They use arabic gum among other things to prevent the colors for spreading.
- One cocoon gives 1500 meters of silk thread.
- It takes 300 cocoons to make one silk scarf.

A little calculation for you. How many meters of silk thread in one scarf?

Ser du forskjellen? Den tynne larvesilketråden Hermès bruker, og en vanlig/billig bomullstråd i midten. /Do you see the difference? The thin larvae silk thread Hermès uses, and ordinary/cheap cotton thread in the middle.


Slik legger de malingen lag på lag: 
/This is how they paint layer for layer:Hvert lag har sin fargekode. /Every layer has it´s own color code.

Ett lag til... /One layer more...
Ferdig skjerf! /The scarf is done!