https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

How to make secondhand bargains

Vintagebelte fra Versace. /Vintage belt from Versace.

Shoppinglykke. For meg er det når jeg graver helt til bunns i en stor kasse på loppemarked og finner et ekte Versace-belte. Det er når jeg finner en Burberry trenchcoat som faktisk passer. Det er når jeg like etterpå leser i britiske Vogue at lange frakker og kåper er en av de nyeste trendene denne høsten og vinteren. Denne helgen har jeg rett og slett hatt et skjerpet jegerinstinkt, som har resultert i mange funn. Jeg fant trenchcoaten og beltet på loppemarkedet på Ila skole i Oslo søndag.

Mine tips for loppisjakt:

*Møt opp ca. en halvtime eller et kvarter før loppemarkedet åpner. Det er alltid kø. Er du førstemann til mølla, er det langt flere skatter å hente.

*Grav som en muldvarp. Snu esker på hodet og grav. Bare sørg for å legge alt oppi igjen når du er ferdig. 

*Vær obs på lopper. Ser du et plagg som ser mistenkelig skittent og ekkelt ut, hold avstand. Det er ikke kult å få med seg veggdyr eller lopper hjem. Det klør som rakker´n. Hvis du får mistanke først når du er hjemme, legg klærne/veskene i en pose i fryseren i ett døgn. Da dreper du alt som er av utyske.

*Se opp for fake design. Du kan også finne gode kopier, om du vil ha det, men det lønner seg å vente til du finner ekte vare. Se etter serienumre. Ekte varer har alltid det.

Trenchcoat fra Burberry. /Trenchcoat from Burberry.

*Gjør google-søk med ordet "vintage" og et av de største designermerkene du lurer på, så du vet hvordan veskene skal se ut. Bildesøk på goole og ebay er steder du bør lete. Se på sømmer, logoer og plassering av logoer som kan avsløre om det er en kopi.

*Let gjennom hvert eneste klesplagg på klesstativene. Let etter merkelappene, så ser du hva slags merke det er. Se også etter vaskelappene. Plagg i 100% bomull, ull eller silke har best kvalitet. Jo flere ulike stoffblandinger, desto dårligere kvalitet.

*Prøv klærne på selve loppemarkedet. Det er så dumt å ta med klær hjem som ikke passer. Men er det mulig å sy inn, er det absolutt en mulighet om du har symaskin selv, eller kjenner noen som har det.

*IKKE utbryt; "Se, jeg fant en ekte Chanel!" Sannsynligheten er stor for at markedsfolkene hører deg, og tar langt mer betalt. For ikke å nevne de hungrige speiderne som kan kaste seg over deg. Folk er faktisk så gale noen ganger på marked. Så bare lat som ingenting når du finner noe, så kan du heller skrike av glede når du kommer hjem!

*Pass på vesken og lommeboken din - og ikke minst dine egne klær du tar av deg når du prøver markedsklærne. Det kryr av lommetyver på disse markedene. Og de har ofte peiling på klær.

*Det er store penger å tjene på å selge dine designerfunn på ebay. Ta med det du har kjøpt til utsalgssted for designermerket eller et auksjonshus for å få prisvurdering.

Jeg er sikker på at jeg har glemt noe her. Har du noen tips?


Shopping happiness. That´s when I dig to the bottom of a big box at a flea market and find an authentic Versace belt. That´s when I find a Burberry trenchcoat that actually fits. That´s when I read in Vogue afterwards that long coats and trenchcoats are a new trend this season. I´ve had a hunter´s instinct this weekend, that has resulted in several findings. I found the trenchcoat and belt on a flea marked on Ila school on Sunday.


My tips for flea hunting:

* Show up half an hour or fifteen minutes before the flea market opens. It´s always a line. First come, first served.

*Dig like a mole. Turn boxes upside down and just dig. Just make sure you put everything back when you´re finished.

*Beware of fleas. If you see a garment that´s suspiciously dirty - keep a distance. It´s not cool to bring home bedbugs or fleas home. It itches like hell. If you detect it first at home, place the clothes or purses in a bag in your freezer for one day and a half. Then you´ll kill every bug there is.

*Watch out for fake design. You can also find good copies, if you want that, but it pays to wait for the real thing. Look for serial numbers. The real thing always have their numbers.


Kjole fra secondhandbutikken UFF. /Dress from the second hand store UFF.

*Do a google search with the word "vintage" and one of the big designer brands you´re looking for, so you know how the purses are supposed to look. A picture search at google and ebay are good places to look. Note yourself the stitches, logos and placement of the logos. They can reveal that it´s a fake.

*Search through every garment on the clothing stands. Search for the labels, so you can see what kind of brand it is. Look for the washing declarations as well. Garments in 100% cotton, wool or silk has the best quality. The more different ingredients, the poorer quality.

*Try on the clothes at the market. It´s so unnecessary to bring home clothes that doesn´t fit. But if it´s possible to sew it in, that´s a smart idea if you have a sewing machine or know anyone who has it.

*Don´t make an outburst like: "Look, I found a real Chanel!" The market keepers are likely to hear you, and will demand a higher price. Not to mention the hungry scouters that can leap upon your treasure. People can actually be that crazy sometimes on markets. So just keep a straight face and hold on to your goods. You can burst out when you come home!

*Be sure to watch your bag and wallet, also your own clothes you´re taking off when trying stuff. The flea markets are full of pickpockets. And they usually know a thing or two about clothes and brands.

*There´s money to make on selling your designer findings on ebay. Bring what you have bought to a shop for the designer brand or an auction house for a price evaluation.

I´m sure I´ve forgot something here. Do you have some tips?

Det kan være vanskelig å se forskjell på ekte og fake. Dette er en god Louis Vuitton-kopi. Det var en søm og selve innsiden som avslørte at den ikke var ekte. /It can be difficult to distinguish fake from authentic. This is a good Louis Vuitton copy. It was the seam and inside that revealed it was fake.

Serienummer. /Serial number.

Beltet er tungt - også et tegn på at det er ekte. /The belt is heavy - also a sign that it´s genuine.

Trenchcoaten er gammel - fra den gangen det het Burberry´s. /The trenchcoat is old - from the time the company was named Burberry´s.

Se til at de fleste strassteiner og paljetter sitter skikkelig fast. /Make sure that most of the jewel stones and sequins really stick.

Sømmer og stoff vitner om kvalitet. /Seams and fabric tell their story about quality.

Burberrys kjennemerke er rutene. / Burberry´s trademark are the squares.

Dette er en vanlig jakke fra Vero Moda, men det slangeskinnsliknende mønsteret er populært nå. /This is an ordinary jacket from Vero Moda, but the snake similar pattern is popular now.

Den ser overraskende fin ut på nært hold. /It looks surprisingly good at a close range.

Versaces varemerke - Medusa-ansiktene. /Versace´s trademark - the Medusa faces.

Denne paljettoppen er fra Indiska, og jeg kjøpte den på Lilleborg loppemarked. Den er i meget god stand. /This sequin top is from Indiska, and I bought it at Lilleborg flea market. It´s in great condition.Jeg fant også en pologenser, et naglebelte og shaggy olashorts på Ila skolemarked. Dette er ting jeg vil bruke mye, og som holder seg lenge i motebildet. /I also found a turtleneck, a waist rivet belt and shaggy jeans shorts. I´ll use them all a lot, and they stay trendy for a long time.