https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Glory of Game of Thrones: Season 6 premiere


HBO ga ut 600 gratisbilletter forrige søndag, og mandag 25. april var det premierevisning av Game of Thrones episode én av sesong seks på Colosseum kino i Oslo. Utenfor sloss "krigere" og flere hadde kledd seg ut og satt i tronstolen. Før episoden ble vist i kinosalen, ble hele publikum med på live-quiz med Kahoot. De fem beste fikk eksklusive fan-effekter. Sesong seks er første sesong der handlingen er helt "off the books". Kristofer Hivju, kjent som Tormund Giantsbane i Game of Thrones, dukket opp med kona. Han ble intervjuet av Stian Blipp i kinosalen før visningen:

— Min hverdag består i å gå rundt i gjørme og å sitte inni et svart telt som nesten blåser ned med en varmeovn som ikke fungerer. Vi (skuespillerne) har blitt veldig gode på Risk på iPad for å holde kampånden gående, og noen ganger blir Risk litt viktigere enn å filme, tullet Hivju.

 © Fashion in Oslo 2016 

Kristofer Hivju, known as Tormund Giantsbane in Game of Thrones, was interviewed by Stian Blipp.


HBO gave out 600 free tickets last Sunday, and on Monday 25th of April the premiere show of Game of Thrones episode one of season six was held. Outside, 'fighters' duelled and many wore costumes and sat on the Iron Throne. Before the episode was shown inside the cinema hall, the whole audience participated in a live quiz with Kahoot. The five best were awarded exclusive fan effects. Season six is the first season where the plot is entirely 'off the books'. Kristofer Hivju, known as Tormund Giantsbane in Game of Thrones, showed up with his wife. He was interviewed by Stian Blipp in the cinema auditorium before the episode was shown:

My daily routine consists of walking around in the mud or to sit inside a black tent that almost blows down and which has a heater that's not working. We (the actors) have become very good at playing Risk on iPad to keep the spirit of fighting going, and sometimes Risk gets a litte more important than filming, Hivju joked.

© Fashion in Oslo 2016  

Trailer - Season six
It was so cold, so I had to leave my HALLHUBER jacket on!Jakob Oftebro (left) and Jonas Oftebro - the actor brothers came to the premiere.

The 'queen' to the left won the awards 'Best Dressed' of the evening. She had made the dress herself!Excellent vibes with Kahoot quiz!
The cinema was full.


Top 5 winners
Kristofer Hivju came to the premiere and had a sit-down with presenter Stian Blipp. He plays the 'Wildlings' leader Tormund Giantsbane in the series.