https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

British Embassy breakfast with Pukka teaI royale omgivelser og med rykende, deilig te holdt Pukka presentasjon om te og urter på den britiske ambassaden onsdag 27. april. Presse, bloggere, innkjøpere, forhandlere og eksperter lyttet nøye og interesserte til Pukka-grunnlegger Tim Westwells foredrag om den nye "grønne revolusjonen" og Pukkas nye økologiske produkter. Norge er det landet som kjøper mest Pukka per snute. Pukka og Westwells visjon er å få folk til å leve mer bevisste liv og oppdage kraften i planter. Organisk og økologisk er så viktig for din personlige helse, fordi du får mer næringsstoffer og antioksidanter, samtidig som du unngår sprøytemidler.

Verdens nest mest populære drikk (etter vann) er faktisk grønn te. I Kina, Japan og India har den eksistert i tusenvis av år. Du har kanskje fått med deg at grønn matcha-te er populært? Matcha er dyrket organisk fra bladene til tebusken Camellia Sinensis i Sør-Korea. Pukkas matcha-teer har 100 ganger mer antioksidanter enn ordinær grønn te og firedobler kroppens forbrenning av fett. Matcha har høyt naturlig innhold av antioksidanter og klorofyll. Sweet Vanilla Green og Ginseng Matcha Green er to helt nye tesmaker fra merket, mens de populære Clean Matcha Green og Mint Matcha Green nå inneholder matcha. Grønn te virker oppkvikkende og inneholder koffein. Westwell drikker selv to til tre kopper dagen. Anbefalt maksimal mengde er fire til seks kopper. Teposen kan trekke i vannet i fire minutter. Ønsker du den litt sterkere, kan den trekke i fem minutter.


Gurkemeie er også kjent for å styrke immunforsvaret og beinbygning, smøre leddene og bedre fordøyelsen. Planten inneholder mange antioksidanter og har store anti-inflammatoriske egenskaper som lindrer stive og ømme ledd. Gurkemeie beskytter mange organer, blant annet lever, hjerte og hjerne og opprettholder hormonbalansen. Pukka Turmeric Gold te og kosttilskuddene Turmeric Active og Wholistic Turmeric kombinerer derfor 3500 år lang tradisjon med ny medisinsk vitenskap. To kapsler om dagen gir 1,2 gram urter. Da får du i deg 35 000 milligram ren gurkemeie, som er en kraftig dose, ifølge Westwell.

Da jeg var 26 år fikk jeg diagnosen leddgikt. Jeg fikk utskrevet smertestillende tabletter, men i stedet ønsket jeg å prøve urter. Nå har gurkemeie forandret livet mitt. Det er helt utrolig. Hvis jeg ikke tar Turmeric-kapslene, merker jeg forskjell. Den eneste måten å tro, er å prøve det, fortalte Pukka-gründeren til et fullsatt publikum.

Det er ikke uten grunn gurkemeie tradisjonelt kalles "den gylne gudinne". Matcha er kjent som "grønt gull".  

Eventet ble arrangert i samarbeid med Pukka, M. Willumsen og Polhem PR.

© Fashion in Oslo 2016

Pukka founder Tim Westwell

IN ENGLISH:

In royal surroundings ar The British Embassy at Skarpsno in Oslo, Pukka, M. Willumsen and Polhem PR hosted an exclusive breakfast on Wednesday 27th of April. Press, bloggers, retailers and experts listened carefully and most eagerly to Pukka founder Tim Westwell while they tasted the tea. Westwell presented 'The New Green Revolution' with Pukkas new organic products. Norway is the country in the world that buys most Pukka tea per capita. Pukka and Westwell's vision is to make people lead more conscious lives and discover the power of plants. Organic and ecological are so important for your personal health, because you get more nutrients and antioxidants while you avoid pesticides. 

Sweet Vanilla Green and Ginseng Matcha Green are new tea flavors, while the popular Clean Matcha Green and Mint Matcha Green now contain matcha. So what is matcha and why is it so popular? Matcha is farmed organically from the leaves of the tea bush Camellia Sinensis. Pukka's matcha teas have 100 times more antioxidants than normal green tea and quadruples the body's burning of fat. Maximum amount per day is four to six cups. The tea bags can soak for four minutes - five minutes if you want a stronger taste. Green tea makes you feel more awake and energized. It contains caffeine. 


Turmeric is known to boost the immune system and bones, relieve sore and stiff joints and improve the digestion. The plant contains many antioxidants and har great anti-inflammatory properties. Turmeric protects many organs, among them liver, heart and brand. It also mantains the hormon balance. Pukka Turmeric Gold tea and the supplements Turmeric Active and Wholistic Turmeric therefore combine 3500 years of tradition with new medicinal knowledge. Two capsules a day gives 1,2 grams of herbs. The you get 35 000 milligrams of pure turmeric inside your body, which is a powerful dose, according to Westwell.

— When I was 26 years old I was diagnozed with arthritis. I got prescriptions for pain medications, but I wanted to try herbs instead. Now, Turmeric has changed my life. It's amazing. If I don't take the Turmeric capsules, I notice the difference. The only way to believe is to try it, The Pukka entrepreneur said in front of the packed audience.

There's not without reason that Turmeric traditionally is called the 'Golden Goddess'. Matcha is known as 'Green Gold'.

© Fashion in Oslo 2016
Green smoothie with Pukka Clean Greans Powder with 11 nutrient foods.

Tim Westwell signed the Pukka book for several of the guests.

I enjoyed the lovely flavors and the wonderful interior design. Photo: Vibeke Brun Steinheim.
These cakes and cupcakes contains Turmeric!

Silvany Bricen, Beauty Manager and web journalist in Costume


Pukka has 38 different flavors of ecological tea.
Tumeric supplement

Tim, mee and the queen.

British Ambassador to Norway, Sarah Gillett, said: Since 1906, 25 of my predecessors drank a lot of tea in this buildling. I think tea is one of life's great pleasures.

The British Embassy is situated at Skarpsno near Frogner in Oslo.