https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Mote med Mening 2016


Jeg ville tipse dere om et veldig viktig hår- og moteshow som foregår i Gamle Logen denne fredagen. 5. februar kl. 19.00 kan du være med på å støtte en veldedig sak som gir unge mennesker en ny sjanse i skole og arbeidsliv. Årets sak for Mote med Mening 2016 er Pøbelprosjektet - som motiverer, trener og hjelper unge som sliter med å tilpasse seg samfunnet. Mange har allerede fått faste jobber eller er i utdanning, men mer penger vil kunne hjelpe enda flere unge. Det er spesielt viktig nå - i et allerede krympet arbeidsmarked. Kom og støtt en god sak!

RSVP til andreas@polhem.com innen 3. februar.
© Fashion in Oslo 2016

Bilder fra fjorårets Mote med Mening. / Photos from Mote med Mening last year.

I wanted to tip you about a very important hair and fashion show that is happening in Gamle Logen in Oslo this Friday. On February 5th, 7pm, you can support a charity cause that gives young people a fighting chance in school and at getting jobs. This year's cause for Mote med Mening 2016 is Pøbelprosjektet - an initiative that motivates, train and help young people that struggle to adapt to society. Many have already been lead to permanent jobs or a new education, but more money will help even more young people. That is especially important now - in a shrunken job market. Come and support an excellent cause!

RSVP to andreas@polhem.com within 3rd of February.

© Fashion in Oslo 2016