https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Moods of Norway and TINE goat cheese launch


Norges 150 år gamle brunost har fått en ekstrem makeover! I februar lanserer Moods of Norway og TINE brunoster med spesialdesignet innpakning. Samtidig lanserer Moods of Norway en kleskolleksjon i hverdagsstil med capser, jakker, t-skjorter og hettegensere - med innslag av ostehøvel-glidelåser. Den rosa vidunderosten ble avduket på låven på Bygdøy Kongsgård i Oslo onsdag 22. oktober. Moods of Norway-gründerne Simen Staalnacke og Peder Børresen sier det har vært en ære å få jobbe med et erkenorsk ikon som brunosten. Ostens dag er torsdag 23. oktober, og derfor var tidspunktet for lanseringen perfekt. Produksjonskoden G35 betegner Moods of Norway-ostene som skal friske opp matbordene i de norske hjem.

- Vi har alltid likt tanken med å blande gammel og nytt. Vi synes det er veldig morsomt å ta tak i norske historier og pakke dem inn på nye måter. Dette er nok også den eneste osten i verden som har sin egen kleskolleksjon! Vi har laget 6-7 supporterklær til brunosten i rosa, sort, hvitt og grått, sprudler Moods of Norway-gründer Simen Staalnacke.

© Fashion in Oslo 2015


The 150 year old Norwegian brown goast cheese has been given an extreme makeover! In February, Moods of Norway and TINE launch brown goat cheese with custom made packaging. At the same time, Moods of Norway launches a clothing collection in everyday style with caps, jackets, t-shirts and hoodies - supplied with cheese slicer zippers, of course. The pink wonder cheese was unveiled at the barn next to Bygdøy Kongsgård in Oslo on Wednesday 22nd of October. The Moods of Norway founders Simen Staalnacke and Peder Børresen say that it's been an honour to work with the iconic tradition like the brown goat cheese. The official Cheese Day is on Thursday 23rd of October, and therefore the timing of this launch was perfect. The production code is G35 identify the Moods of Norway cheeses that will freshen up the food tables in Norwegian homes.

- We've always like the idea of mixing old and new. We think it's so much fun to find Norwegian stories and wrap them in new ways. This is also probably the only cheese in the world that has its own clothing collection! We've made supporter clothes for the brown goat cheese in pink, black, white and grey, the Moods of Norway founder Simen Staalnacke says with a sparkling smile.

© Fashion in Oslo 2015

Ingebjørg Bratland åpnet lanseringen med en vakker vise. 
/ Ingebjørg Bratland opened the launch with a beautiful song.


Peder Børresen husker sin første store og skeive brødskive han skjærte selv med smør og brunost. 
/ Peder Børresen remembers the very first crooked and big slice of bread he cut himself with butter and brown goat cheese.

Markedsdirektør i TINE, Kathrine Mo, var med på avdukningen. 
/ Director of Marketing in TINE, Kathrine Mo, joined the unveiling.


 Superdyktige fotograf Sara Johannessen har tatt kampanjebildene av brunost-kleskolleksjonen!
/ Super skilled photographer Sara Johannessen has taken the campaign photos of the brown goat cheese clothing collection!
Jeg har vintageuke - her kledd i 80-tallskjole fra min venninnes bestemor. 
/ I have what I call 'Vintage Week' - here dressed in a 80s dress from my friend's grandmother.

Den rosa traktoren var selvsagt til stede! / The pink tractor was present, of course!

Photo: Jeanette Jensen