https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

TOMS street style shoes help Syrian children

Disse graffitidekorerte TOMS-skoene selges fra 28. mai. 
/ These graffiti decorated TOMS shoes will be for sale from 28th of May.

Det amerikanske skomerket TOMS lanserer en limited edition-kolleksjon til inntekt for syriske flyktningbarn i Irak og Jordan. Den anerkjente street art-kunstneren Martin Whatson har laget 1500 skopar med unike mønstre og fredsord. 200 kroner av totalprisen på 599 kroner for hvert par går direkte til Flyktninghjelpens arbeid - TOMs nye giverpartner. Onsdag 13. mai sprayet Whatson TOMS-skoesker live på Egertorvet i Oslo med hjelp fra barn fra Frognerseteren friluftsbarnehage og Voksen skole. Graffiti-skoene selges fra 28. mai i ca. 40 butikker i Norge.

TOMS donerer også 60 000 par sko til barn i leirene Flykninghjelpen (Norwegian Refugee Council/NRC) er involvert i. Inntektene av Whatson-kolleksjonen vil komme på 300 000 kroner! Hver skoeske og sko er unik og forskjellig.

Martin Whatson er en dyktig street art-kunstner som har hatt mange utstillinger i Norge og utlandet. I 2006 ble TOMS startet av amerikanske Blake Mycoskie. Skomerkets "one for one"-filosofi går ut på at for hvert solgte par, får et trengende barn ett par nye sko. Til nå har TOMS gitt bort over 35 millioner par sko i 70 forskjellige land.

Info: Mildh Press / Flyktninghjelpen
© Fashion in Oslo 2015

Kunstner Martin Whatson sprayer skoesker fra TOMS. / Artist Martin Whatson sprays shoe boxes from TOMS. 

The American shoe brand TOMS launch a limited collection to raise funds for Syrian refugee children in Iraq and Jordan. The renowned street artist Martin Whatson has made 1500 pair of shoes with unique patterns and words of peace. 200 NOK of the total price (599 NOK) for each pair will go directly to the work Norwegian Refugee Council/NRC does - TOMS' new charity partner. On Wednesday 13th of May, Whatson sprayed TOMS shoe boxes at Egertorvet in Oslo with help from school and kindergarten children. The graffiti shoe collection will be sold from the 28th of May in approx. 40 stores around the country in Norway.

TOMS also donate 60 000 pair of shoes to children in the camps the Norwegian Refugee Council/NRC are involved in. The revenue of the Whatson collection will be 300 000 NOK. Every shoe box and shoe is unique and different.

Martin Whatson is a skilled street artist who has had many exhibitions in Norway and abroad. TOMS was started in 2006 by the American Blake Mycoskie. The shoebrand's 'one for one' policy means that for each sold pair, a child in need will get a new pair of shoes. So far, TOMS have given away over 35 million pair of shoes in 70 different countries.

Info: Mildh Press / Norwegian Refugee Council / NRC
© Fashion in Oslo 2015


TOMS selger også vesker og solbriller. / TOMS also sell handbags and sunglasses.