https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Airport Express Train: Travel & trends


Et event på togskinner er både unikt og morsomt! Polhem PR inviterte til et reisearrangement ombord på Flytoget torsdag 21. mai. De hadde laget en utstilling med kofferter fra Rimowa, undertøy fra Pierre Robert og regntøy fra Aigle. På veien til og fra Gardermoen fikk vi høre lærerike foredrag. Rimowas spesiallage kofferter med Hollywood-glamfaktor er inspirert av lettvektsaluminium fra fly på 1920-tallet. I starten brukte de flydeler i koffertene.

Aigle har sammenleggbare gummistøvler - must-have på årets festivaler! Handysize har et univers av duppeditter som forenkler og forbedrer reisen: RFID-beskyttet passeuti mot tyver som skanner elekronisk info, brannsikre universaladaptere, vannflaske som renser bort 99,9 prosent bakterier og vannsikker plastbeskyttelse til alkohol og drikke. 

© Fashion in Oslo 2015

Rimowa- kofferter / Rimowa suitcases

An event on train tracks is both unique and funny! Polhem PR invited to a travel hour on board the Airport Express Train on Thursday 21st of May. They’d made an exhibition with suitcases from Rimowa, underwear from Pierre Robert and rainwear from Aigle. On the roundtrip to Gardermoen we were given presentations. Rimowa’s quality suitcases with Hollywood glam are inspired by lightweight aluminium from airplanes in the 1920s. In the beginning, they used aircraft parts in the suitcases.

Aigle has wrapable wellies - a must have on festivals! Handysize offers a univers of gadgets that improves and simplifies your travel: RFID protected passport covers - preventing thiefs from scanning your IDs, fireproof universal adapters, drinking bottle with a filter that removes 99,9 % of the germs and a waterproof plastic bag so you don’t spill your alcohol and beverage.

© Fashion in Oslo 2015
Hancock Cupcakes med mini-flytogbilletter! / Hancock Cupcakes with mini train tickets!Praktisk pakking av regnponcho fra Aigle. / Practical wrapping of rain ponco from Aigle.

Stylist Afaf (venstre) og blogger Chioma / Stylist Afaf (left) and blogger Chioma
Pierre Robert underwearHandysize: How to pack practical...

Denne drikkeflasken har et rensefilter som tar bort 99,9 prosent av bakteriene! 
/ This drinking bottle has a cleaning filter that removes 99,9 percent of the germs!


Goodiebag!