https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Swapping success at Trade Day


Klesbyttekonseptet Trade Day er både bærekraftig og gratis. Lørdag 17. januar ble alle rekorder slått da en stor mengde av 2700 påmeldte via Facebook inntok kafeen og gründersamlestedet MESH ved Spikersuppa i Oslo. Et uvisst antall tonn klær ble utvekslet og kleshengerne ble fort tømt. Regelen er at alle tar med minst ett, rent plagg hver. Det finnes ingen grense for hvor mye man kan ta med. På MESH fantes en rekke folk som gravde i stappfulle kofferter i hvinende fryd.

Jeg hadde selv med en bag på minst 15 kilo stappfull av klær og tilbehør. Da jeg gikk så jeg ikke én eneste av mine ting ligge igjen. Det føltes svært godt å komme hjem med mindre enn man kan telle på to hender. Det var min og mange andres hensikt. Jeg stilte også opp på intervju med TV 2 som ble sendt på 18.30-nyhetene. I intervjuet sa jeg blant annet at klesbytting og å selge/kjøpe brukte klær er den eneste måten å bekjempe den usunne forbrukskulturen i det moderne samfunnet. Jeg fikk ikke sett innslaget selv, men kanskje dere fikk et glimt av det elleville klesbyttet?

Tekst og foto: Hanne Erøy / Fashion in Oslo 
 Et event i samarbeid med MESH og Fretex


The clothing swap concept Trade Day is both sustainable and free of charge. Saturday 17th of January all records were beaten when a large amount of 2700 participants signed up at Facebook came to the café and entrepreneur meeting point MESH downtown in Oslo. Tons of clothes were exchanged and clothing hangers were soon emptied. The rule is that each person brings at least one, clean clothing item each. There's no limit for how much you can bring. Therefore, several people digged in chock-full suitcases making joyful sounds.

I brought a bag weighing at least 15 kilos packed with clothes and accessories. When I left, I didn't see any of my previous items. It felt so good to come home with less than you can count on two hands. That was the purpose for me and many others. TV 2 also interviewed me in a news report. I said that swapping concepts and to sell/buy seconhand and vintage clothes is the only way to combat the unhealthy culture of consumption of modern society. I didn't get to see the report myself, but maybe you got a glimpse of the clothing swap frenzy?

Text and photos: Hanne Erøy / Fashion in Oslo 
An event in collaboration with MESH and FretexJeg elsker speilet med påskriften "Damn, you look gorgeous!". 
/ I love the mirror with the writing 'Damn, you look gorgeous!'.

Her er tingene jeg plukket med meg hjem:
/ Here are the items I brought home: