https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Feeling better with flowers


Dette er en av de flotteste bukettene jeg har fått! Finn Schjøll er mesteren av blomsterbinderi. Torsdag 6. mars opererte jeg bihulene på Lovisenberg sykehus, og jeg er sykemeldt frem til 20. mars. Derfor er det lite aktivitet på Fashion in Oslo. Jeg har hatt mye smerter, men det går sakte men sikkert litt og litt bedre. Jeg sluker tiden med Netflix og HBO. Pusen vår, Hermine, ligger trofast ved min side hele tiden.

Plutselig - på sjuende dagen - fikk jeg en følelse av å være litt ensom. Bare et lite øyeblikk følte jeg meg veldig trist. Noen sekunder senere ringer det på dørklokka, og en dame kvitrer "Jeg har en blomsterleveranse til Hanne Erøy". Hjertet gjorde et hopp - et tegn fra oven - man er aldri helt alene! Blomstene ble sendt fra verdens herligste arbeidsgiver: Gyldendal Norsk Forlag. Jeg gleder meg til å komme tilbake på jobb!Summary in English:

This is one of the most beautiful bouquets I've ever been given! Finn Schjøll is the master of flower bonding. Thursday 6th of March I had a sinus surgery at Lovisenberg hospital, and I'm on sick leave until 20th of March. Therefore, there's little activity on Fashion in Oslo. I've been in lot of pain, but I'm gettting slowly and inch-by-inch better. I make time pass by with Netflix and HBO. Our cat, Hermine, lays thruthfully by my side at all times.

Suddenly - on the seventh day - I got a feeling of being a little lonely. Just a little moment I felt very sad. Seconds later, the door bell rings, and a lady says 'I have a flower delivery for Hanne Erøy'. My heart jumps - a sign from above! You're never totally alone. The flowers are from the world's most wonderful employer: The publisher Gyldendal Norsk Forlag. I'm looking forward to come back to work!
Cat comfort! Beste medisinen i verden!

Min herlige venninne Jeanette sendte også en hilsen med Moods of Norway-kjærlighet-på-pinne!