https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Missoni + Lindex

Sjefdesigner Angela Missoni (t.v) og datteren Margherita skal samarbeide med Lindex. Margherita er arving til imperiet og designer i dag tilbehør for det italienske merket. /Chief designer Angela Missoni (to the left) and her daughter Margherita are collaborating with Lindex. Margherita is the heiress and is now designing accessories for the Italian brand.

Lindex viser muskler og innleder et samarbeid med det berømte italienske designermerket Missoni! Det er en utrolig god nyhet for oss som elsker mote. Endelig kan vi med normal størrelse på lommeboken handle Missoni med god samvittighet hos den rimelige kleskjeden Lindex. I tillegg støtter du en god sak om du kjøper noe fra den unike kolleksjonen. 10 prosent av salget vil gå til forskning på brystkreft og årets Rosa Sløyfe-aksjon. Den unike kolleksjonen består av dameklær, undertøy, barneklær og tilbehør og blir solgt i alle Lindex-butikker i Norden, Mellom-Europa og online i nettbutikken fra 25. september i år.

- Samarbeidet med Lindex har gitt oss en unik mulighet til å bringe rimelig design til alle kvinner, og samtidig gi noe tilbake gjennom en verdensomspennende oppmerksomhet på brystkreft. Vi er imponert av Lindex´ lange engasjement for brystkreftforskning, som selskapet har støttet i mange år. Det humanitære aspektet fikk oss med på dette prosjektet, sier sjefdesigner Angela Missoni.

Missoni samarbeidet med den amerikanske og rimelige kleskjeden Target i 2011. Kolleksjonen ble utrolig fort utsolgt. Still deg i kø 25. september - det er nok det smarteste!


Lindex flexes muscles and initiates a collaboration with the famous Italian designer brand Missoni! That´s very good news for us that love fashion. Finally, the ones with a normal wallet can buy Missoni with a good conscience at the affordable chain store Lindex. In addition, you´re supporting a good cause if you buy something from the unique collection. 10 percent of the sales goes to research on breast cancer and this year´s Pink Ribbon campaign. The unique collection consists of ladies clothes, underwear, children´s clothes and accessories and is sold in all Lindex stores in the Nordic countries, Central Europe and online at the webshop from the 25th of September this year.

- The collaboration with Lindex has given us a unique opportunity to bring affordable design to all women, and at the same time give something in return through a worldwide attention on breast cancer. We are impressed by Lindex´ long dedication to breast cancer research, that the company has supported for many years. The humanitarian aspect got us involved in this project, says chief designer Angela Missoni.

Missoni collaborated with the American and affordable clothing chain Target in 2011. The collection was sold out very fast. Get in line the 25th of September - that´s wise!


Kilde: Lindex /This Is PR. /Source: Lindex /This Is PR.