https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

We did it!


Vi startet å rydde på kontoret på mandag i påsken. Tirsdag gikk selve startskuddet: Vi rev ned den urgamle stria og hakket løs all maling, tapet og avispapir under. Det var først på onsdag at Frederick og jeg begynte å se enden på oppussingen! Så fort vi fikk lagt første lag med sparkel og dekktapet på plass, ble vi brått i bedre humør. Samboeren min er veldig flink til å sparkle! Vi pusset bort kanter, bobler og hull i sparkelen etter hver av de to lagene. Det er viktig for at det skal bli så slett som mulig. Vi limte opp dekktapetet som vanlig tapet og sparklet i kantene. Jeg fikk sjokk da jeg skulle begynne å male med fargen "vanilje" som Frederick hadde kjøpt på Maxbo. Selv om jeg ba ham om å kjøpe en hvitmaling med litt skjær av elfenben eller eggeskall, fikk vi i stedet en slags brun gulfarge. Det så fælt ut!

Heldigvis var det åpent på Maxbo på påskeaften, så jeg stakk innom og kjøpte en hvitnyanse med gråskjær. Den er perfekt! Den var overmalbar etter bare to timer, så derfor malte vi alle vegger og taket i to lag på samme dag. Det er lurt å bruke helmatt maling på gamle vegger - den dekker utrolig bra. Da vi var ferdige med å male feiret vi med favorittvinen vår, Dopff & Irion. På mandag skal vi sette opp det nye skapsystemet. Da blir det ikke noe kontor lenger, men et flott oppbevaringsrom! Ha en fortsatt strålende påske!


We started to clean up the office on Monday in the Easter. The real renovation kick off was on Tuesday: We ripped down the ancient bristly and chopped loose old painting, wallpaper and newspapers underneath. It was first on Wednesday that Frederick and I saw the end of the renovation! As soon as we got up the first layer with filler and covering wallpaper, we came in a better mood. My boyfriend is very good at applying filler! We sanded away edges, bubbles and holes in the filler after each of the two layers. That´s important - it has to be as smooth as possible. We pasted up the covering wallpaper as ordinary wallpaper and applied filler at the edges. I got quite a shock when I started to paint with the color "vanilla" that Frederick had bought at Maxbo. Even if I asked him to buy a white paint with a hint of ivory or eggshell, we got a kind of brownish yellow. It looked horrible!

Luckily, Maxbo was open at Easter eve, so I went by and bought a white color with a shade of grey. It´s perfect! We could paint over it after just two hours, so we painted all the walls and the ceiling in two layers at just one day. It´s smart to use maximum matte painting on old walls - it covers a lot. When we finished painting, we celebrated with our favourite wine, Dopff & Irion. On Monday, we´re going to put up the new shelf system. The it won´t be an office anymore, but a lovely storage room! Have a great Easter!

Første lag med sparkel på murvegg. /First layer of filler at the masonry wall.

Se, så gul den første fargen var! Hvorfor heter den vanilje? /See how yellow the first color was! Why is it named vanilla?

Jeg kjøpte en hvitmaling med gråskjær i stedet. Mye finere! /I bought a white color with a shade of grey in stead. Much better!

Dekktapet. /Covering wallpaper.

Veggene var litt skjeve, så vi fikk ikke tapetet helt inntil hverandre. Da sparklet vi imellom. /The walls are a little uneven, so we didn´t get the wallpaper close to each other. Then we applied filler in between.

Veggen ble nesten helt slett etter at vi pusset andre lag med sparkel. Ser du pipa? /The wall was almost completely smooth after we sanded the first layer of filler. Do you see the chimney?

Klart til å males. /Ready to paint!

Det er veldig slitsomt å male taket. /It´s very exhausting to paint the ceiling.


Man blir litt ruset på maling... /You get a little intoxicated on painting...

...som gjør at du får trang til å gjøre rare ting. / ...that makes you do weird stuff.

Ferdig! /Finished!

Se, så fint det ble! /Look how well it turned out!

Feiring med favorittvinen vår! /Celebration with our favourite wine!