https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Vote for a good cause

Photo: Jeanette Jensen.

Endelig arrangeres det en motekonkurranse i forbindelse med et veldedig formål! Plan Norge,  TV2.no/mote og TV-programmet "Stil" ønsker å velge Norges mest engasjerte moteblogger til å dekke TV2s Artistgalla. Jeg har så lyst til å bli valgt! Jeg trenger derfor din stemme her (trykk på navnet mitt - Hanne Erøy): Stem: plan.blogg.no.

Jeg er engasjert i menneskerettigheter, kampen mot AIDS og kreft, funksjonshemmede, fattige og spesielt barn som mangler mat og utdanning, som har blitt seksuelt misbrukt eller som har alkoholisterte foreldre. I fjor høst var jeg på jobbintervju for stillingen som kommunikasjonsmedarbeider i UNICEF, men jeg fikk den desverre ikke. Plan og UNICEF er to verdensomspennende organisasjoner som gjør uendelig mye for barn i en rekke land.

I 2008 lagde jeg en TV-dokumentar om to jenter fra et barnehjem i Cochabamba i Bolivia som fikk et nytt liv med utdanning, mat, omsorg og klær. Den norske læreren Hanne Baardseth og hennes kollega Gladys Espinoza startet barnehjemmet, som nå består av tre store bygninger. Det er en helt spesiell opplevelse å se hvordan pengedonasjoner kan forandre liv.

Siden jeg er engasjert i Plan Norge som humanitær organisasjon og fordi jeg elsker mote, så ønsker jeg så gjerne din stemme her: plan.blogg.no.

Maribel - en av de to jentene fra dokumentaren jeg lagde. De forandret mitt syn på hvordan vi skal verdsette livet. /Maribel - one of the two girls from the documentary I made. They changed my view on how to appreciate life.

Finally, a fashion charity contest is now on! Plan Norway, TV2.no/fashion and the TV show "Style" wish to choose Norway´s most committed fashion blogger to cover TV2´s musician galla. I deeply wish to be chosen! Therefore, I need your vote here (the name is Hanne Erøy): Vote: plan.blogg.no/

I´m engaged in human rights, the fight against AIDS and cancer, disabled people, poor and especially kids lacking food and education, that have been sexually or fysically abused or who have parents that abuse alcohol. Last fall, I was at an job interview for a position as a communication manager for UNICEF, but I didn´t get it, unfortunately. Plan and UNICEF are two worlwide organisations doing incredible things for kids in various contries.

In 2008, I made a TV documentary about two girls from a orphanage in Cochabamba in Bolivia that got a new life with education, food, care and clothes. The Norwegian teacher Hanne Baardseth and her colleague Gladys Espinoza started the home, that now has three large buildings. It´s a unique experience to see how money donations can change lives.

Since I´m engaged in Plan Norway as a humanitarian organization and because I love fashion, I would love if you vote for me here: Vote: plan.blogg.no/.