https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Knut Bry: The photo adventurer

Knut Bry 1990: Sko designet av Christian Lacroix. Fra fotoshoot for Depeche Mode Magazine. /Knut Bry 1990: Shoe designed by Christian Lacroix. From photoshoot for Depeche Mode Magazine.

En av Norges mest kjente og allsidige kunstfotograf er aktuell med utstillingen «Retroperspective» i Mathallen Vulkan i Oslo fram til 25. mars. Knut Bry var opprinnelig gårdsgutt og gjeter fra Hallingdal. Med grønt gress, krytallklart vann og mektige fjelltopper er det kanskje ikke så rart i at han ble så glad i naturen og hvordan vi skal bevare den. Bry jobbet en stund som kokkelærling før han vant en fotokonkurranse i A-magasinet. Han jobbet som motedesigner i noen år, men hans fotografier av klærne fikk mer oppmerksomhet. Snart var han i stedet blitt en visuell historieforteller. I over tre tiår var han en populær mote-, natur-, menneske- og reklamefotograf.

Onsdag kveld 7. mars åpnet utstillingen som viser 65 av Brys varierte og stemningsfulle bilder. Han ble utfordret av Marcel Lelienhof og Torgeir Hjetland til å holde en utstilling i anledning hans 65-årsjubileum. Sammen med Massimo Leardini driver Marcel og Torgeir konseptet «The Apartment» der de arrangerer utstillinger i forlatte lokaler.

1987: Reklamebilde for KB Jardin. /1987: Advertising for KB Jardin.

- Hva er din drivkraft?

- Jeg blir inspirert av mange fantastiske mennesker, filmer og natur. Det er veldig viktig at du har god kjemi med de du jobber med. Jeg er så heldig som kjenner så mange flotte mennesker som stiller opp og gjør fine ting, sier Bry.

Den miljøbevisste fotografen har jobbet for kvalitetsmagasinet Condé Nast Traveller i nesten 20 år. Han jobbet hovedsakelig fra New York og Paris med klienter som Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Christian Dior, Piz Buin, Nike, Saab, Volvo, Mercedes og a-ha. I seks måneder gikk Bry gjennom mellom 30 000 og 40 000 lysbilder og 24 harddisker med digitale filer på gården i Hallingdal. Marcel og Torgeir valgte ut bildene som stod best sammen som en helhet, og de gjorde noe bilderedigering i etterkant. Kun ett av de 65 bildene er digitalt, resten er tatt med analog eller infrarød film.

- Det er så mange stiler. Jeg er allikevel ganske lei hårreklame der det ser ut som modellen er smidd ut av en plastboks. Det orker jeg ikke å se på lenger. Det er helt greit å ta en digital rens i huden, men når det blir helt sandblåst er det ikke morsomt lenger, sier Bry, selv om han påpeker at noen virkelig kan kunsten med retusjering og effekter - og at det kan se fantastisk ut.

Selveste Knut Bry. /The one and only Knut Bry. Photo: Hanne Erøy.

- Har du et spesielt mål med din fotokunst?

- Målet er forhåpentligvis å glede så mange som mulig, å sette en standard, å påvirke noe innen miljøet og bidra til en bærekratig fremgang.

Knut Bry mener at designere må bli flinkere til å tenke hvordan man skal lage klær på en miljøvennlig måte og produsere dem på etiske premisser.

- Mote er fantastisk, men jeg foretrekker gjenbruk og bærekraftig produksjon. Det er noen som har ganske mange svin på skogen. De burde tatt seg sammen og lære seg å bruke riktige materialer, hvordan de må produsere og behandle arbeiderne. Jeg verdsetter stor kunst og virkelige kreasjoner, men mye er kopier av kopier av kopier. Folk vil helst se like ut. Det er alt for mye fokus på å lage billige ting vi egentlig ikke har bruk for. Det er bedre å investere i noen få og dyrere plagg som varer lenger. Man kan også få tak i ganske mye ved å handle i bruktbutikker som Fretex.

Utstillingen «Retroperspective» har åpent i Mathallen Vulkan i Oslo fra tirsdag til fredag kl. 15 til 18 og lørdag og søndag kl. 12 til 16 frem til 25. mars.

Photo: Hanne Erøy.

One of Norway´s most exciting and renowned photo artists is currently presenting the exhibition «Retroperspective» in Mathallen Vulkan in Oslo until the 25th of March. Knut Bry was originally a farmer´s son and shepherd boy from Hallingdal. With green grass, crystal clear water and powerful mountains it might not be weird that he´s so fond of the nature and concerned with how we should preserve it. Bry worked a while as a chef apprentice before he won a photo contest in the A Magazine. He worked as a fashion designer in some years, but his photos of his clothes got more attention. Soon, he became a visual storyteller. For over three decades he was a popular fashion, nature, people and advertisement photographer.

Wednesday night the 7th of March the exhibition that shows 65 of Bry´s varied and evocative photos was opened. He was challenged by Marcel Lelienhof and Torgeir Hjetland to have an exhibition on the occation of his 65-year anniversary. Together with Massimo Leardini, Marcel and Torgeir operate the concept «The Apartment» where they host exhibitions in abandoned facilities.

1986: Eukalyptus-skog ved Haleakala National Park i Maui. Fra a-Ha´s cover shoot "Scoundrel Days“. /1986: Eucalyptus forest at the foothill of Haleakala National Park in Maui. From the a-Ha cover shoot “Scoundrel Days“.

- What is your driving force?

- I get inspired by many fantastic people, movies and nature. It´s very important that you have good chemistry with the persons you work with. I´m so lucky to know so many amazing people who are there for me and do nice things.

The environmentally conscious photographer has worked for the quality magazine Condé Nast Traveller for almost 20 years. He worked mainly from New York and Paris with clients like Yves Saint Lauren, Pierre Cardin, Christian Dior, Piz Buin, Nike, Saab, Volvo, Mercedes and a-ha. In six months, Bry went through between 30 000 and 40 000 slides and 24 hard drives with digital files at his farm in Hallingdal. Marcel and Torgeir chose the pictures that looked best together, and made some photo editing. Only one of the 65 photos is digital - the rest is taken with analogue or infrared film.

- There´s so many styles. Anyway, I´m pretty tired of hair commercials where it looks like the model has been made out from a plastic box. I can´t bear to watch that any longer. It´s totally OK to make a digital clean-up of the skin, but when it´s totally airbrushed it´s not funny any more, sier Bry - even though he points out that someone really can perform the art of retouching and effects, and that it can look fantastic.

Barn på Bali. /Kids at Bali.

- Do you have a special goal with your visual art?

- The goal is hopefully to make as many as possible happy, to set a standard, to affect something within the profession and contribute to sustainable progress.

Knut Bry thinks that designers should be better at making clothes in an environmental and ethical way.

- Fashion is amazing, but I prefer recycling and sustainable production. There are sinners who should sharpen up and use the right materials and learn how to produce and treat the workers well. I appreciate grand art and genuine creations, but many things are copies of copies. People would rather look the same. It´s too much focus on how to make cheap things that we really don´t need. It´s better to invest in more expensive items that last longer. You can also find lovely things at thrifts stores like Fretex.

The exhibition «Retroperspective» are open at Mathallen Vulkan in Oslo from Tuesday to Friday at 15 to 18 and Saturday and Sunday from 12 to 16 until the 25th of March.

Knut Bry begynte å spraye seg selv og andre på utstillingsåpningen. Han er i alle fall veldig morsom! /Knut Bry started to spray himself and others at the exhibition opening. He´s very funny! Photo: Hanne Erøy.

Photo: Hanne Erøy.

1987: Barn i Harajuku i Tokyo. /1987: Cool Kids in Harajuku, Tokyo.

1998: Chanel No 5 for Depeche Mode Magazine. Modellen er Larry Scott. / 1998: Chanel No 5 for Depeche Mode Magazine. The model is Larry Scott.

1993: Tony Ward, Paris.

1998: Okavango i Botswana. For Condé Nast Traveller. / 1998 : Okavango in Botswana. For Condé Nast Traveller.

1999: Sunniva Stordahl for Elle-magasinet i Oslo. /1999: Sunniva Stordahl for Elle Magazine, Oslo.

1989: Foto som illustrerer historien om George Sand foran huset hun bodde i ved Paris. A-magasinet, Aftenposten. /1989: Picture to illustrate story about George Sand in front of the house she used to live in Paris. A-magasinet, Aftenposten.

Spennende bilde tatt i Kalahari-ørkenen. /Exciting photo taken in the Kalahari Desert.

2002: Michael Gorbatsjov i Moskva. /2002: Michael Gorbatsjov, Moscow.

Brys favorittre i Kalahari-ørkenen nær Botswana. /Bry´s favourite tree in the Kalahari Desert near Botswana.

2010: Det eneste digitale bildet i utstillingen er gjort på Juvets landskapshotell. Modellen er danseren Marianne Haugli og arkitektene er Jensen & Skodvin. /2010: Only digital picture the exhibition is done at “Juvet Landscape Hotel“. The model is the dancer Marianne Haugli, architects are Jensen & Skodvin.

1980: Utsikt fra Brys leilighet i Montparnasse i Paris før alt ble revet. /1980: View from Bry´s appartment in Montparnasse, Paris before it was demolished.

1994: Soldater på perm i Murmansk i Russland. /1994: Soldiers on leave in Murmansk, Russia.

Bilder: /Photos: Knut Bry.