https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The black birthday party

Stine Oldertrøen - daglig leder av butikken "Helt Sort". /Stine Oldertrøen - general manager of "Helt Sort".

«Helt Sort» er en miljøvennlig klesbutikk i Rathkesgate 1 på Grünerløkka i Oslo. Fredag 16. mars fylte den sorte perlen ett år, og daglig leder Stine Oldertrøen inviterte til kalas. Den beste med butikken er at du kan handle med god samvittighet. Hovedfargen er sort, med innslag av noen farger og spesielt tilbehør. Alt i butikken er fair trade, redesign, ny norsk design, secondhand og vintage. Alt skinnet er brukt og hun selger ikke pels. I tillegg har hun veldedighetsauksjoner med malerier.

- Hele poenget med en sort basisgarderobe er at den skal vare. I motsetning til moteindustrien som skifter farger hele tiden som gjør at man blir utsatt for en type press om å måtte kjøpe en annen nyanse av akkurat den fargen som var i fjor høst også. De fleste kvinner har en basisgarderobe som er sort. Det er klassisk og det er aldri feil. Det er morsomt å sprite opp med morsomme smykker, et morsomt skjørt eller en litt kul topp i en annen farge. Det hender at jeg tar inn farger også hvis jeg synes de er kule, men de skal være sorte innvendig, forteller Stine.

Redesign av gummi. /Redesign of rubber.

Da hun startet butikken for ett år siden, jobbet hun alene i butikken tre dager i uken - i tillegg til at hun jobbet ved siden av. Nå er de fire ansatte. Stine forteller hvordan hun finner skattene hun selger i butikken.

- Jeg er litt ute på skattejakt, og det er veldig mange som kommer til meg med ting. Man kan levere her på kommisjon, og det er en fin ting å gjøre. Iblant har man ting man egentlig ikke har lyst til å levere til Fretex. Den har kanskje prislappen på, du brukte den aldri, det var et impulskjøpt eller den var så dyr at du egentlig ikke har lyst til å få den til Fretex. Da kan du prøve å selge den her og få pengene, fortsetter den daglige lederen.


I butikken ser man også mange anti-pelseffekter og klær fra dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.

- Er du personlig opptatt av kampen mot pels?

- Ja, det er jeg. Pels hører ikke hjemme i vårt samfunn i det hele tatt. Det er ingen grunn til at dyr skal lide for at du skal se såkalt kul ut. I tillegg, for meg personlig, synes jeg det er et stort miljøsløseri. Det finnes andre produkter man kan bruke med hår på, som ku, gris og geit som er overskudd fra matproduksjon. Pelsdyrproduksjonen er utelukkende for å få pelsen, og det mener jeg er sløseri og dyremishandlig. Jeg samarbeider med NOAH provisjonsfritt - det er min støtte til dem.

Jeg støtter Stine full og helt i denne saken, og jeg synes det er flott at en norsk butikk viser så stor omtanke for miljø og dyrs rettigheter. I tillegg er jo butikken full av vintagekupp og lekre redesignede vesker og håndlagde smykker. For ikke å nevne skoene. Ta deg en tur og tillat deg å handle bærekraftig og omtenksomt!«Helt Sort» (All Black) is an environmental clothing store in Rathkesgate 1 at Grünerløkka in Oslo. Friday the 16th of March the black pearl celebrated it´s first anniversary, and the general manager Stine Oldertrøen invited to a birthday party. The best ting about this store is that you can shop with a good conscience. The main color is black, with elements of some colors and unique accessories. Everything in the store is fair trade, redesign, new Norwegian design, secondhand and vintage. All the leather is used and she doesn´t sell fur. In addition, she has charity auctions with paintings.

- The whole point about a black basic wardrobe is that it should last. In contrast to the fashion industry that changes colors all the time makes you subjected to a type of pressure about having to buy another shade of just the color that came last fall as well. Most women have a basic black wardobe. It´s classis and it´s never wrong. It´s fun to spice it up with jewelry, a funny skirt or a cool top in another color. It happens that I take in colors if I think they´re cool, but they have to be black inside, Stine tells.


When she opened the store a year ago, she worked alone three days a week - in addition to having another job. Now, they´re four employees. Stine tells how she finds the tresaures she sells in the store.

- I´m treasure hunting and many come to me with things. You can deliver here on commission - and it´s a nice thing to do. Sometimes you have things you not really want to deliver to the flea store Fretex. It might have the price tag still on, you never wore it, it was an impulse purchase or it was so expensive that you really don´t want to give it away. Then, you can try to sell it here and get the money, the manager continues.


You can also see many anti-fur effects and clothes from the animal rights organization NOAH.

- Are you personally concerned with the fight against fur?

- Yes, I am. Fur doesn´t belong in our society at all. There´s no reason for animals to suffer so you can look so-called cool. In addition, for me personally, I think it´s a large environmental waste. There are other products with hair like cow, pig and goat that´s leftovers from food production. Fur production is entirely about getting the fur, and I think that´s a waste and animal abuse. I collaborate with NOAH commission-free - its´ my support to them.

I totally agree with Stine in this matter, and I think it´s great that a Norwegian store shows that much concern for the environment and animals. Also, the store is full of vintage bargains and beautiful redesigned purses and handmade jewelry. Not to mention the shoes. Stop by and allow yourself to shop sustainable and thoughtfully!Disse støvlettene er laget av mikrofiber utvinnet av oljesøppel! /These boots are made of microfibre extracted from oil waste!


Nydelig blazer fra Karl Lagerfeld for H&M. /Lovely blazer from Karl Lagerfeld for H&M.

Redesignet clutch laget av gummi. Kanskje den var et bildekk en gang? Jeg elsker formen! /Redesigned clutch made of rubber. Maybe it was a tire once? I love the shape!

Butikken har også noen farger. Nydelige blå vintageballerinasko. /The store also has some colors. Beautiful blue vintage ballerina shoes.

Jeg hadde på meg ny shorts og topp fra H&M, smykke og veske fra KappAhl, øredobber fra Birkelunden marked og blazer fra Zara. /I wore new shorts and a top from H&M, necklace and handbag from KappAhl, earrings from Birkelunden market and a blazer from Zara.


Vintagebloggeren Rakel (akira.gudinne.no) sammen med ektemannen Tommy. Hun er god venninne med butikkeier Stine. /The vintage blogger Rakel (akira.gudinne.no) together with her husband Tommy. She´s a good friend with the shop owner Stine.

Vesker laget av gamle LP-plater! Genialt! /Purses made of old records! Genius!