https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Xeno - A student exhibition


Fotoutstillingen "Xeno" åpnet i Galleri Cuben i Oslo sentrum fredag 20. januar. Fotostudentene ved Bilder Nordic School of Photography har satt sammen en spennende utstilling. De har utforsket hvilke følelser som oppstår i møte med det ukjente og spesielle.

- Vi gjorde ferdig utstillingen på bare en uke, så vi har hatt ganske mye å gjøre. Det er veldig gøy, og vi har mange flinke lærere. Vi er en god blanding studenter, og vi utfyller hverandre, forteller student Mari Torvanger Knap.

Fotografstudent Mari Torvanger Knap. /Photography student Mari Torvanger Knap.

Nydelige portretter av vakre modeller med porselenshud, og mormor sittende på sengen på et sykehjem. En tykkfallen, naken dame sitter i mørket. Hvert fotografi uttrykker mange forskjellige følelser og fremkaller reaksjoner hos den som ser.

Det er spesielt ett bilde som skiller seg ut. Sort-hvitt bildet til Øystein Knutsen ser ved første øyekast ut som en boligblokk med verandaer som perler på en snor. Ser du enda nærmere, er de tydelig at dette er leilighetene på et cruiseskip.

- Jeg har alltid med meg kamera og tar bilder av det som er interessant, forteller fotografen bak bildet.

Photo: Øystein Knutsen.

Han stod ca. 100 meter unna da han tok bildet, og man ser noen stå på hver sin veranda - hver i sin egen verden.

- Dette er hvordan jeg ser samfunnet. Vi gjemmer oss bort i hver vår bås. Vi mister hverandre og oss selv. Det er et symbol på det vestlige samfunnet, avslutter Øystein.

Du kan se utstillingen i Galleri Cuben i Nedre Slottsgate 2c i Oslo frem til 2. februar. Åpningstidene er kl. 17.00-19.00 mandag til fredag, og kl. 12.00-16.00 lørdag og søndag.

Photos: Guro Jostad Vik.

The photo exhibition «Xeno» opened in Gallery Cuben downtown in Oslo Friday the 20th of January. The photo students at Pictures Nordic School of Photography have composed an exiting display. They have explored the unknown and special, and communicate the feelings that occur.

- We finished the exhibition in just one week, so we have had a lot to do. It´s very fun, and we have many skilled teachers. We are a good mix of students, and we complement each other, says the student Mari Torvanger Knap.

Photo: Hanne Fjell.

Lovely pictures of beautiful models with porcelain skin, and grandmother sitting on the bed in a nursing home. A plump naked woman sitting in the dark. Every photography expresses different feelings and evoke responses withing the person looking.

There´s one picture in particular that stands out. The black and white photo of Øystein Knutsen seems at first sight as an apartment building with lots of balconies. If you look closer, you can see that it´s the appartments on a cruise ship.

- I always bring my camera and take pictures of what´s interesting, tells the photograher behind the picture.

Fotografstudent Øystein Knutsen. /Photography student Øystein Knutsen.

He stood at a distance of about 100 meters when he took the photo, and you can see someone standing at their balcony - every person in their own world.

- This is how I see the society. We hide ourselves away in our respective cubicles. We loose each other and ourselves. It´s a symbol of the Western society, says Øystein.

You can see the exhibition in Galleri Cuben in Nedre Slottsgate 2c in Oslo until the 2nd of February. The opening hours are from 17-19 Monday to Friday and 12 to 16 on Saturday and Sunday.
Photo: Charlotte Gundersen.

Photo: Eirik Evjen.

Photo: Ena Kreso.

Photo: Karianne Grønbech.

Photo: Karianne Grønbech.


Photo: Øystein Knutsen.

Photo: Mari Torvanger Knap.

Bilde til venstre: Mari Torvanger Knap. Bilde til høyre: Hanne Fjell. /Photo to the left: Mari Torvanger Knap. Photo to the right: Hanne Fjell.

Photos: Wazham Baban.