https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The question of youth

Karl Stavem i drag-stil for første gang på 15 år. Tenk at en på mann på ca. 40 år klarer å kjøre en slik look? Bare se på beina! Blogger Cathrine (thefashionists.com) ble litt perpleks... /Karl Stavem in drag style for the first time in 15 years. Can you believe this man being about 40 and successfully pulling off this look? Just look at the legs! Blogger Cathrine (thefashionists.com) was a little bewildered...

Et spørsmål en hel verden av kvinner, og noen menn, stiller seg selv: Hvorfor kan vi ikke være unge for alltid? Hvorfor kan vi ikke bare trykke pause, slik at huden er like stram, håret like fyldig og kroppen like slank? For hvem vet hvordan vi er og hvordan vi ser ut 20 år frem i tid?

Jeg lurer på om gjestene på Kristianias 20-årsreunion tenkte slik. Cathrine og jeg tok en tur innom Ballroom i Oslo lørdag for å finne ut mer om den veldig populære nattklubben Kristiania - som hadde sin glanstid på 90-tallet.

Spørsmålet om alder. Ganske passende var stempelet vi fikk på festen et spørsmålstegn. /The question of age. Quite suitable that the stamp we got at the party was a question mark.

Med disse sitatene fra rocknrolla.no får du et lite inntrykk av hvor viktig nattklubben var:
"For her vanket både prinser (red anm. kronprins Haakon) og prinsesser (red. anm. prinsesse Märtha Louise), og Askepotter som enda ikke hadde fått skoen til å passe. Men det som gjorde Kristiania legendarisk var den internasjonale stemningen, mangfoldet av gjester fra ulike miljøer, den internasjonale jazzscenen, og ikke minst et diskotek som gjestet noen av Norges og verdens største DJ'er. The fashionpack, transene, homsene, musikerne, meglerne, finansfiffen, kunstnerne, bohemene, househodene, restaurantfolket, modellene, prinsene og prinsessene. Alle gikk de på Kristiania".
Et samlested for alle. Lørdag var det mange som traff hverandre igjen etter 20 år. To årtier. Og de så ikke likedan ut. Klærne satt ikke like spenstig som før - huden var annerledes. Allikevel - de smilte alle sammen. For de fikk feste sammen igjen. Gjenleve øyeblikk fra fortiden.

Karl Stavem har vært modell for flere store internasjonale designere, deriblant Gucci. Han har vært casting-medarbeider i Hollywood-filmene Conviction (2010), Everybody´s Fine (2009), Happy Tears (2009) og Angel of Death (2009). Han har også vært skuespiller i TV-seriene "Peep World" og "Gravity". /Karl Stavem has been a model for international designers, among them  - Gucci. He has been a casting associate for the Hollywood movies Conviction (2010), Everybody´s Fine (2009), Happy Tears (2009) and Angel of Death (2009). He has also been an actor in the TV-series "Peep World" and "Gravity".

Jeg skjønner ikke helt hva jeg og Cathrine gjorde der. Vi ble helt satt ut. Vi er jo alt for unge for dette. Men jeg lærte noe. Mennesket har en trist forkjærlighet for nostalgi. Vi liker å mimre, og vi skulle ønske alt var som før - noen ganger. Problemet er at det vil aldri bli det samme igjen. Vi vil aldri bli like unge igjen. Det er ingen vits å prøve å finne ingrediensene til en eliksir som vil gi evig ungdom. «Forever young, I want to be forever young». Husker du den sangen?

Kristiania hadde sine glansdager for 20 år siden. Det betyr ikke at stjernene har slukket enda. Jeg lærte litt denne kvelden om at man bør verdsette nåtiden, leve hvert sekund, puste dypere, smile mer, le mer, elske mer og huske øyeblikkene. Så du vet at når du kommer på en reunionsfest 20 år etter, at du ikke ønsker å bli ung igjen, men at du elsker livet i dette øyeblikket. Ingen kan stoppe alderen - bare elsk den som livet.


A question a whole world with women, and some men, ask themelves: Why can´t we be young forever? Why can´t we just press on the pause button, when the skin is tight, the hair thick and the body slim? Because, who knows who we are and how we look 20 years ahead?

I wonder if that was what the guests of Kristiania´s 20 years reunion party thought. Cathrine and I went to the party out of curiosity for the very popular nightclub Kristiania, that had it´s golden days in the 90´s. 

Det har ingen betydning hvordan du ser ut. Bare dans! /It doesn´t matter how you look. Just dance!
These quotes from rocknrolla.no give you an impression abot how important the nightclub was:
"Because here wandered the princes (my commen: Crown Prince Haakon) and princesses (my comment: Princess Märtha Louise), and cinderellas that yet couldn´t get their shoe to fit. But what made Kristiania legendary, was the international atmosphere, the variety of guests from different groups, the international jazz scene, and last but not least, the disco that housed some of Norway´s and the world´s biggest DJ´s. The fashionpack, transsexuals, gays, musicians, estate agents, financial glitterati, artists, bohemians, househeads, resaurant people, models, princes and princesses. They all went to Kristiania".
A place for everyone. Saturday, many met each other after 20 years. Two decades. And they didn´t look the same. The clothes didn´t look just as good on them - their skin was different. Yet - everyone smiled. Because they got to party one more time together. Re-live moments from the past.

Dj Lippy (t.v) hadde tatt turen til Oslo. Han spiller mest på Ibiza, Goa og i Amsterdam! /DJ Lippy (to the left) came to Oslo. He plays mostly at Ibiza, Goa and in Amsterdam!

I don´t quite get what Cathrine and I did there. We were so spaced out. We are way too young for this. But I learned something. The humans have a sad fondness for nostalgia. We like to reminisce, an we wish that everything was like before sometimes. The problem is that it will never be the same again. We will never be as young again. There´s no point in trying to find the ingredients for an elixir that will give eternal youth. ««Forever young, I want to be forever young». Do you remember that song?

Kristiania had their golden days 20 years ago. It doesn´t mean that the stars are quenched yet. I learned a little this night that you should embrace the present, live every second, breathe deeper, smile more, laugh more, love more and remember the moments. So you know that when you´re attending a reunion party 20 years later, you don´t wish to be young again, but instead love life in this moment. Nobody can stop the age - just love it the way you love life.

Selv om tennene nesten faller ut, kan man jo fortsatt ha det gøy og kle seg ut! /Even if your teeth almost fall out, you can still have fun and dress up!Mange kvinner ønsker å se ut som en ballerina, men vi vet at ballerinaer også må legge danseskoene på hylla en gang. /Many women wish to look like a ballerina, but we know that ballerinas have to put their dancing shoes on the shelf one day. Våre festantrekk: /Out party outfits:

Cathrine fresher opp det androgyne uttrykket med rød leppestift. /Cathrine spices up the androgyne look with red lipstick.

Jeg hadde på meg kjole og smykke fra Oasis, vintage-belte, øredobber og armbånd, sko fra Jeffrey Campbell og selvvlaget clutch. /I wore a dress and necklace from Oasis, vintage belt, earrings and bracelet, shoes from Jeffrey Campbell and self designed clutch.

Dragartist og "Great Garlic Girls"-medlem Terje Schrøder underholdt på scenen. /Dragartist and "Great Garlic Girls"-member Terje Schrøder entertained the audience.Karl Stavems antrekk ble kåret til kveldens beste. /Karl Stavem´s outfit was named the evening´s best.

Karlena minnes at Kristiania hadde bra DJ-er. Hun ser smashing ut i Gucci fra topp til tå, med unntak av skoene - som er fra Danmark. /Karlena remember that Kristiania had god DJ´s. She looks smashing in Gucci from head to toe, except the shoes - which are from Denmark.