https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

The wedding dress - a review

Kate Middletons kjole fra Sarah Burton for Alexander McQueen blir rost opp i skyene av moteskribentene. Lillesøster og forlover Philippas kjole har også fått veldig mye god omtale Noen mener den tok for mye av oppmerksomheten fra Kate, fordi hun så så bra ut i den!/ Kate Middleton´s bridal dress from Sarah Burton for Alexander McQueen is praised to the skies of fashion writers. The dress of her little sister and maid of honor, Philippa, has also been applauded, while some thought it took a lot of attention from Kate, because she looked so good in it!

Kate Middleton, nå Catherine - hertuginnen av Cambridge - opplevde i går starten på sitt livs eventyr. Som en prinsesse kom hun ut av bilen utenfor Westminster Abbey i silkedrøm av en kjole. Mange holdt pusten i det vi fikk se hele kjolen, designet av Sarah Burton for Alexander McQueen. Noen ble overveldet, andre skuffet. Jeg var kanskje et sted midt i mellom. Jeg synes Sarah Burton uten vil har skapt en elegant og tekkelig kjole en prinsesse verdig, men uten alt sus og dus - som faktisk symboliserer den kvinnen av folket som hun faktisk er. Det hadde kanskje blitt oppfattet som altfor utfordrende og upassende om hun hadde valgt en kjole i samme skala som avdøde prinsesse Diana. Det er tross alt ingen som noen gang kan bli som, eller måle seg etter Diana, i væremåte, klesstil og omtanke for de utsatte og utstøtte. Kate Middleton viste i går at hun er en kvinne av sin egen smak og stil, og hun bar kjolen med glans!

Jeg synes den manglet noe av det særegne og spesielle ved den avdøde designerens Alexander McQueens snitt og preg - det noe futuristiske og eksperimentelle. Det nesten eneste vi kunne se av dette på Kates brudekjole, var det lett opphøyde partiet bak på ryggen som stod ut - som desverre ble dekket av sløret.

Kate fikk låne dronning Elizabeths Cartier-diadem - som i form og steiner passet utmerket til Burtons snitt og stoffer. Jeg synes sløret var for grovmasket - det ble kanskje litt for tøft mot Kates plettfrie hud.

Sarah Burton og Kate selv har nok hatt mange samtaler og prøvinger av antrekket - der det er tydelig at de begge har husket at kjolen må være passe diskret, men samtidig trendskapende. Blonder og lange ermer vil garantert prege brudekjolemoten i mange år fremover. Og Sarah Burton har sikret sitt eget levebrød for kanskje resten av livet.


Kate Middleton er utrolig vakker, noe blondene fremhever. Men kanskje brudebuketten var litt for liten? /Kate Middleton is very beautiful, which the lace hightlights. Maybe the bridal boqouet was a little bit too small?

Brudekjolen er uten tvil inspirert av kjolen til Grace Kelly, da hun giftet seg med fyrst Rainier av Monaco i 1956. Det kan man se på den blonderike overdelen, den korsettliknende bysten og de lange ermene. Kate vet å fremheve den slanke kroppen sin, noe Sarah Burton har tenkt på i både snitt og valg av materiale.

Vogue skriver at kjolen er et "utsøkt, moderne eksempel på et samarbeid mellom en brud og hennes designer". Les hele anmeldelsen her: http://www.vogue.com/vogue-daily/article/kate-middletons-wedding-dress/


Likheten med Kate og avdøde Grace Kellys brudekjole er slående! De har også til felles at de er veldig vakre. /The similarity between Kate and the late Grace Kelly´s wedding dress is striking! They also have beauty in common.

Kate Middleton, now Catherine - the Duchess of Cambridge - began the adventure of her life yesterday. Like a princess, she came out of the car outside Westminster Abbey in a silk dream of a bridal dress. Many held their breath when they finally got to see the whole dress, designed by Sarah Burton for Alexander McQueen. Some were overwhelmed, others disappointed. I was probably somewhere in between. I think Sarah Burton created an elegant and decent bridal dress a princess worthy, but without the exaggerated nonsense- which symbolizes the woman of the people that she actually is. Perhaps it would have been perceived as too bold and inappropriate if she had chosen a dress in the same scale as the late Princess Diana. After all, no one can ever be as, or compete for Diana, in manner, dress style and care for the vulnerable and destitute. Kate Middleton showed yesterday that she is a woman of her own taste and style, and she wore her dress with pride and confidence!

I think it lacked some of the unique and special by the late designer Alexander McQueen's cut  - something futuristic and experimental. Almost all we could see of this on Kate's wedding dress, was the easy exalted party behind her back that stood out - which unfortunately was covered by the veil.

Kate was able to borrow Queen Elizabeth´s Cartier Halo tiara - in form and stones a perfect fit for Burton's cut and fabrics. I think the veil had too rough meshes - it was perhaps a little too hard on Kate's flawless skin.

Sarah Burton and Kate have probably had many conversations and tests of the outfit - where it´s certain that they both have had in mind that the dress must be suitably understated, yet able to set a standard. Lace and long sleeves are sure to mark the wedding dress fashion for many years to come. And Sarah Burton have secured her own livelihood for perhaps the rest of her life.TV-seerne og den ene millionen av mennesker utenfor vil aldri glemme de to kyssene på Buckingham Palace! De er jo veldig nydelige sammen, /The television watchers and the one milllion people outside will never forget the two kisses on the balcony of Buckingham Palace. They are gorgeous together!

The bridal dress is certainly inspired by the dress Grace Kelly wore when she married Prince Rainier of Monaco in 1956. It can be seen on the lace top, the corset-like bust and long sleeves. Kate knows how to accentuate her slender body, something Sarah Burton has thought of in both the cut and the choice of material.

Vogue reports that the dress is a "
exquisitely modern example of a personal collaboration between a bride and her designer. Read the full review here: http://www.vogue.com/vogue-daily/article/kate-middletons-wedding-dress/


Diana satte en motestandard med denne bløtkakekjolen fra David og Elizabeth Emanuel. Dagens kongelige bruder er langt mer nedtonede og klassiske i stilen. /Diana sat the standard for bridal dresses in this layer cake dress from David and Elizabeth Emanuel. Today´s royal brides are far more down to earth and classic in style.Bilder: Fickr. /Pictures: Flickr.