https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne
http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10013728
VG-sak: "50.000 unge under 30 år er registrert som dårlige betalere. Forbrukerrådet vil ha et gjeldsregister".

Det er tydeligvis shoppingelskere med veldig dårlig økonomisk sans.
Hold deg unna Mastercard, og kjøp klær på rimelige kjedebutikker, Fretex og ebay, så unngår man det problemet...

Jeg kjøper aldri et plagg for over 1000 kroner, og er stolt av det:-) Normalt bruker jeg maks 400 kroner på et plagg/sko/vesker etc.

Handler nesten bare på salg og finner små skatter i bruktbutikker.


Story from VG Nett: "50 000 young people under 30 are registered as "bad payers". The Consumer Council wants a register for debt".

That is obviously fashionistas with very bad economic sense. Keep away from Mastercard, and buy your clothes at chain stores with reasonable prices, Fretex and ebay, and avoid that problem...

I never buy a piece for over 1000 NOK, and I´m proud of it:-) I normally use maximum 400 NOK on pieces/shoes/handbags etc.

I mostly buy my clothes at sale and find little treasures in vintage stores!